Pokaż # 
Tytuł Data stworzenia
Usługa kserowania oraz usługa dostarczenia powielonych materiałów do Instytutu Badań Edukacyjnych 19 lipiec 2011
Konstrukcja narzędzia obserwacyjnego (aplikacji komputerowej) oraz dwuetapowy pilotaż narzędzia III klasy szkoły podstawowej. 14 lipiec 2011
Zrównanie wyników egzaminów zewnętrznych – sprawdzian w szkołach podstawowych i egzamin gimnazjalny 12 lipiec 2011
Dostawa mebli biurowych dla IBE 08 lipiec 2011
Przeprowadzenie 4 cykli badania ilościowego Laboratorium Myślenia – diagnoza nauczania przedmiotów przyrodniczych w Polsce 30 czerwiec 2011
Badanie realizacji nowej podstawy programowej z historii w gimnazjum 10 czerwiec 2011
Dostawa wody pitnej do dystrybutorów na potrzeby organizowanych seminariów, spotkań ogólnopolskich, spotkań warsztatowych i innych 06 czerwiec 2011
Kontrola badania ankietowego osób dorosłych z podziałem na części: – część I – kontrola terenowa badania ankietowego osób dorosłych; – część II – kontrola nagrań dźwiękowych wywiadów badania ankietowego osób dorosłych 31 maj 2011
Przygotowanie i przeprowadzenie badania jakościowego dotyczącego ewaluacji projektu systemowego indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów szkół podstawowych klas I-III 11 maj 2011
Przeprowadzenie corocznych (4 rundy) badań panelowych 2011-2014 – Monitorowanie losów absolwentów szkół gimazjalnych 19 kwiecień 2011

Dodatkowe informacje