Pokaż # 
Tytuł Data stworzenia
Informacja o zamiarze udzielenia Wykonawcy Tarraya S.A., ul. Głogowska 108/6, 60-263 Poznań - zamówienia z wolnej ręki 19 grudzień 2014
Organizacja seminariów, warsztatów, konferencji dla Instytutu Badań Edukacyjnych - II przetarg 15 grudzień 2014
Usługi doradcze w zakresie przygotowania i wdrożenia rozwiązań niezbędnych do realizacji zadań związanych z prowadzeniem Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji przez wskazany podmiot. 12 grudzień 2014
Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia z wolnej ręki - „Zamówienie uzupełniające polegające na druku, tłoczeniu, dostawie i dystrybucji publikacji IBE - zamówienie uzupełniające do zamówienia IBE/11/M/2012”, znak sprawy IBE/99/M/2014 04 grudzień 2014
Zapytanie o cenę na Świadczenie usług fotokopiowania oraz dostarczanie skopiowanych materiałów do siedzib Instytutu Badań Edukacyjnych, znak sprawy IBE/94/DM/2014 04 grudzień 2014
Przeprowadzenie badania ilościowego dotyczącego opinii i oczekiwań młodych dorosłych wobec edukacji w obszarze psychoseksualnym na ogólnopolskiej próbie 18-latków - drugi przetarg, znak sprawy IBE/93/D/2014 25 listopad 2014
Organizacja w 2015 roku dwudniowego III Kongresu Polskiej Edukacji, znak sprawy: IBE/92/D/2014 19 listopad 2014
Opracowanie i przetestowanie koncepcji walidacji efektów wcześniejszego uczenia się oraz analiza możliwość wdrożenia opracowanych rozwiązań w szkołach wyższych w Polsce 14 listopad 2014
Badanie pt. Diagnoza umiejętności szóstoklasistów, znak sprawy IBE/90/D/2014 05 listopad 2014
Konferencje, warsztaty, wykonanie animacji, szkoleń medialnych w ramach kampanii PR promującej produkty i rezultaty wypracowane w ramach projektów systemowych realizowanych przez IBE 28 październik 2014

Dodatkowe informacje