Pokaż # 
Tytuł Data stworzenia
Przeprowadzenie badania ilościowego dotyczącego opinii i oczekiwań młodych dorosłych wobec edukacji w obszarze psychoseksualnym na ogólnopolskiej próbie 18-latków, znak sprawy IBE/87/D/2014 27 październik 2014
Informacja o prowadzonym postępowaniu w trybie zamówienia z wolnej ręki 23 październik 2014
Zamówienie z podziałem na części: Część 1 - przygotowanie do druku, druk, dostawa publikacji IBE oraz zapis elektroniczny i produkcja płyt publikacji IBE; Część 2 - Opracowanie projektów graficznych, produkcja, pakowanie, dostawa i montaż materiałów prom. 16 październik 2014
Stworzenie narzędzi służących do przetwarzania i analizy informacji pochodzących z rejestrów administracyjnych wielu uczelni i ZUS na potrzeby badań losów edukacyjno-zawodowych absolwentów szkół wyższych 15 październik 2014
Wdrożenie systemu monitorowania losów absolwentów i popularyzacja technik analiz informacji pochodzących z rejestrów opracowanych w ramach projektów badawczych IBE 15 październik 2014
PISA 2015 - Badanie Główne, znak sprawy: IBE/88/D/2014 10 październik 2014
Badania Trafności i Rzetelności testów TUNSS i TPR – Pierwszoklasista 2014 03 październik 2014
Organizacja seminariów, warsztatów, konferencji dla Instytutu Badań Edukacyjnych 03 październik 2014
Decyzje edukacyjno - zawodowe uczniów szkół gimnazjalnych. 01 październik 2014
Zamówienie na wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora informatycznego w Polsce (SRKIT) - II przetarg 01 październik 2014

Dodatkowe informacje