Pokaż # 
Tytuł Data stworzenia
Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym oraz odbiór z siedziby i dostarczanie przesyłek do siedziby Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie – ul. Górczewska 8, znak sprawy: IBE/67/DM/2014 20 sierpień 2014
Usługi tłumaczenia specjalistycznego-naukowego pisemnego i ustnego z języków obcych na język polski, a także z języka polskiego na języki obce, znak sprawy: IBE/68/DM/2014 08 sierpień 2014
Usługi sportowo-rekreacyjne dla pracowników Instytutu Badań Edukacyjnych (wynajem obiektów sportowych, zajęcia sportowe)- II przetarg 08 sierpień 2014
Wzorce uwagi wzrokowej w procesie rozwiązywania tekstowych zadań matematycznych wśród uczniów klas III szkoły podstawowej (badanie okulograficzne) 23 lipiec 2014
Ewaluacja wewnętrzna projektu Badania uwarunkowań zróżnicowania wyników egzaminów zewnętrznych - etap IV Ewaluacji projektów systemowych Działania 3.2 POKL związanych z rozwojem metodologii szacowania wskaźnika EWD 22 lipiec 2014
Napisanie programu do Komputerowej Oceny Funkcji Fonologicznych wraz z przeprowadzeniem badań pilotażowych 17 lipiec 2014
Usługi sportowo-rekreacyjne dla pracowników Instytutu Badań Edukacyjnych (wynajem obiektów sportowych, zajęcia sportowe) 14 lipiec 2014
Badanie losów absolwentów szkół zawodowych 09 lipiec 2014
Informacja o zamiarze udzielenia Wykonawcy Drukarnia G.C. Grzegorz Cielecki, ul. Sycowska 20, 02-266 Warszawa zamówienia z wolnej ręki 04 lipiec 2014
Zamówienie na wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora sportu w Polsce (SRKS) – II przetarg 03 lipiec 2014

Dodatkowe informacje