Pokaż # 
Tytuł Data stworzenia
Zamówienie na wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora turystyki w Polsce (SRKT) – II przetarg 03 lipiec 2014
Zamówienie na wykonanie ekspertyz dotyczących finansowych aspektów funkcjonowania i rozwoju systemów kwalifikacji w wybranych krajach europejskich – II przetarg. 03 lipiec 2014
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na: "Badanie trafności i rzetelności narzędzi badawczych służących do diagnozy ... - zam. uzupeł. do zam. IBE/37/D/2012 01 lipiec 2014
Wykonanie konsultacji i weryfikacji projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora bankowego w Polsce (SRKB) - II przetarg 01 lipiec 2014
Kontrola VII etapu badania podłużnego Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia, znak sprawy: IBE/58/D/2014 30 czerwiec 2014
Świadczenie usług cateringowych i gastronomicznych dla Instytutu Badań Edukacyjnych 30 czerwiec 2014
Zamówienie na wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora telekomunikacyjnego w Polsce (SRK Tele) 18 czerwiec 2014
Zamówienie na wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora informatycznego w Polsce (SRKIT) 28 maj 2014
Zamówienie na wykonanie ekspertyz dotyczących finansowych aspektów funkcjonowania i rozwoju systemów kwalifikacji w wybranych krajach europejskich. 23 maj 2014
Organizacja badania potrzeb i oczekiwań rodziców dzieci w wieku szkolnym w zakresie programu edukacji ku dojrzałości 21 maj 2014

Dodatkowe informacje