Ekspert - Projektant UX/Ul/Ekspertka - Projektantka UX/Ul (IBE/ZRU/624/Ekspert-projektant UX/UI/0507/BIP)

Instytut Badań Edukacyjnych (IBEjest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. W Instytucie pracuje ponad 400 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie. Zatrudniamy socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów i politologów. Nasi pracownicy to w większości wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenie zawodowe obejmujące prace badawcze i wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi, w tym biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii oraz organizacjach pozarządowych.

W związku z rozwojem struktury IBE i realizacją zadań tworzenia, utrzymania i rozwijania narzędzi cyfrowych wspierających system oświaty i wychowania oraz system szkolnictwa wyższego i nauki Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko:

Ekspert - Projektant UX/Ul /
 Ekspertka - Projektantka UX/Ul

Miejsce pracy: Warszawa

Nr ref.: IBE/ZRU/624/Ekspert-projektant UX/UI/0507/BIP

Osoba na powyższym stanowisku odpowiedzialna będzie za projektowanie architektury informacji, interakcji oraz interfejsów aplikacji webowych w projekcie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

Główne obowiązki:

 • tworzenie interaktywnych prototypów;
 • analiza danych statystycznych i sporządzanie rekomendacji. Mapowanie wymagań biznesowych z projektowanymi funkcjonalnościami, tak aby dostarczać wartość biznesową, której oczekują nasi klienci;
 • analiza istniejących rozwiązań, proponowanie kierunków rozwoju realizacji e-usług i projektowanie ich;
 • badanie potrzeb użytkowników za pomocą ankiet i wywiadów pogłębionych;
 • analiza projektów i systemów pod względem użyteczności i dostępności cyfrowej;
 • praca nad design systemem, analiza i tworzenie komponentów, sporządzanie dokumentacji, analiza istniejących rozwiązań w obszarze edukacji;
 • współpraca z programistami w celu wypracowania najlepszych rozwiązań;
 • analiza trendów rynkowych i cykliczne proponowanie rozwiązań opartych o nowe trendy oraz najlepsze praktyki;
 • prowadzenie szkoleń z zakresu użyteczności dla pracowników obszaru edukacji.

Wymagania wobec kandydatów i kandydatek:

 • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego;
 • doświadczenie w projektowaniu architektury informacji dla serwisów portalowych w części informacyjnej oraz e-usługowej;
 • doświadczenie w zbieraniu informacji o potrzebach użytkowników, przeprowadzaniu ankiet oraz wywiadów – zarówno zdalnie jak i bezpośrednio;
 • doświadczenie w opracowywaniu raportów z badań;
 • doświadczenie w projektowaniu interakcji oraz makiet. Biegła znajomość narzędzi do projektowania np. Axure, Figma lub UXPin;
 • znajomość technologii webowych, świadomość zagadnień RWD, AWD;
 • doświadczenie w projektowaniu UI;
 • doświadczenie w przeprowadzaniu testów i badań użyteczności;
 • zdolności i umiejętności analityczne, umiejętność zrozumienia technologicznych ograniczeń proponowanych;
 • doświadczenie we współpracy z programistami i innymi członkami zespołów SCRUMowych;
 • umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej;
 • samodzielność w zdobywaniu potrzebnych informacji;
 • zdolność szybkiego uczenia się, determinacja, by stawiać potrzeby użytkowników zawsze na pierwszym miejscu;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość procesu projektowego (metodyki, narzędzia, techniki).

Mile widziane:

 • umiejętność analizy danych z wykorzystaniem Google Analytics i HotJar;
 • doświadczenie w projektowaniu interfejsów portalowych w zakresie e-usług dla administracji publicznej lub e-learningu będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • pakiet benefitów: ZFŚS, karta Medicover Sport,
 • możliwość korzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia grupowego oraz prywatnej medycyny pracy;
 • pracę w zespole dzielącym się wiedzą,
 • pracę w instytucie badawczym o bogatym doświadczeniu realizującym liczne badania w obszarze edukacji i wdrażającym nowoczesne, cyfrowe rozwiązania wspierające edukację.

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na umowę o pracę;
 • wymiar etatu: 1.0;
 • wynagrodzenie zgodne z poziomem spełniania podanych wymagań;
 • umowa na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony;
 • system czasu pracy: zadaniowy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i portfolio do 12.07.2023 r. na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Prosimy o wpisanie w tytule e-maila nr ref:
 IBE/ZRU/624/Ekspert-projektant UX/UI/0507/BIP


Po etapie analizy wszystkich aplikacji, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami 
i kandydatkami.


Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

Prosimy kandydatów i kandydatki o dołączenie Oświadczeń:

 1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w CV, liście motywacyjnym lub załączonych do niego dokumentach” – jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.


Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję na adres siedziby IBE.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

1)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)    prawo do usunięcia danych osobowych;

5)  prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Dodatkowe informacje