Pokaż # 
Tytuł Data stworzenia
Główny specjalista/ Główna specjalistka ds. koordynacji i rozliczania projektów (Nr ref.: IBE/ZZP/765/Główny/-a specjalista/-tka ds. koordynacji i rozliczania projektów/1306/BIP) 14 czerwiec 2024
Ekspert/ Ekspertka ds. koordynacji i rozliczania projektów (Nr ref.: IBE/ZZP/764/Ekspert/-ka ds. koordynacji i rozliczania projektów/1306/BIP) 14 czerwiec 2024
Ekspert/Ekspertka ds. badań i analiz (IBE/ZBM/Zad.1 i 2/763/Ekspert ds. badań i analiz/1306/BIP) 13 czerwiec 2024
Specjalista/Specjalistka ds. zamówień publicznych (IBE/ZPiZP/762/Specjalista ds. zamówień publicznych/1006/BIP) 10 czerwiec 2024
Kierownik/ Kierowniczka badań w ramach zadania numer 2 (Nr. ref.: EDUW/ZBiAE/zad.2/761/Kierownik/-czka badań/0606/BIP) 06 czerwiec 2024
Redaktor naczelny/Redaktorka naczelna czasopisma „EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA” (EBiŚ) (IBE/Czasopismo EBiŚ/760/Redaktor naczelny/2905/BIP) 29 maj 2024
Redaktor naczelny/Redaktorka naczelna czasopisma „EDUKACJA”( IBE/Czasopismo Edukacja/759/Redaktor naczelny/2905/BIP) 29 maj 2024
Ekspert główny/ Ekspertka główna ds. narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych z zadaniu 3 (Nr. ref.: EDUW/ZBiAE/Zad.3/758/Ekspert/-ka główny/-a ds. narzędzi diagnostycznych i mat. metodycznych/2905/BIP) 29 maj 2024
Główny specjalista/Główna specjalistka ds. kontaktów z interesariuszami projektu (ZBiAE/Projekt Nauczyciele/757/Gł. specjalista ds. kontaktów z interesariuszami /2805/BIP) 28 maj 2024
Ekspert/ Ekspertka ds. grafiki (IBE/MEN/Zad.2/ZKiP/756/Ekspert ds. grafiki/2405/BIP) 24 maj 2024

Dodatkowe informacje