Rada naukowa

OSOBOWY SKŁAD RADY NAUKOWEJ 
INSTYTUTU BADAŃ EDUKACYJNYCH NA LATA 2017 – 2021 

1. prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik: Przewodnicząca Rady Naukowej IBE

2. prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski: Zastępca Przewodniczącej Rady Naukowej IBE

3. dr Tomasz Greczyło: Zastępca Przewodniczącej Rady Naukowej IBE

4. mgr Katarzyna Trawińska-Konador : Sekretarz Rady Naukowej IBE

5. dr Dorota Campfield

6. prof. dr hab. Henryk Domański

7. dr hab. Bogusława Dorota Gołębniak, prof. Collegium Da Vinci

8. mgr Iwona Gmaj

9. prof. dr hab. Barbara Kromolicka

10. mgr Karolina Malinowska

11. prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski

12. dr hab. Anna Sajdak-Burska

13. prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz

14. dr Michał Sitek

15. dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK

16. dr hab. Piotr Stankiewicz

17. mgr Wojciech Stęchły

18. prof. dr hab. Tomasz Szlendak

19. dr Gabriela Ziewiec-Skokowska

 

Informację wytworzył: Andrzej Walczak
Informację udostępnił: Andrzej Walczak
Informacje zmodyfikował: Marcin Broniszewski
Data wytworzenia: 19.08.2013
Data udostępnienia: 19.08.2013
Data modyfikacji: 22.10.2019

 

  

 

Dodatkowe informacje