Badania Trafności i Rzetelności testów TUNSS i TPR – Pierwszoklasista 2014

Poniżej zamieszczamy informację o wyniku postępowaniaWykonawcy biorący udział w postępowaniu


Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy,niniejszym publikuje odpowiedzi (patrz załącznik 3). Jednocześnie dokonuje modyfikacji błędnie opublikowanego formularza ofertowego. Prawidłowy formularz stanowi załącznik nr 5.
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2014-10-24
Data udostępnienia: 2014-10-24

 

 

Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 

w nawiązaniu do poniższego ogłoszenia, które zostało opublikowane w dniu dzisiejszym w Suplemencie Elektronicznym D.U. UE (TED) (patrz załącznik nr 2), w załączeniu publikujemy spakowaną treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (załącznik nr 3).

 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 08.10.2014
Data udostępnienia: 08.10.2014
Data modyfikacji:

Wykonawcy

 

Szanowni Państwo,

Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu ograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 207 000 euro na:

 Badania Trafności i Rzetelności testów TUNSS i TPR – Pierwszoklasista 2014

 Znak sprawy: IBE/84/DM/2014

 Termin składania ofert  upływa w dniu 14 listopada 2014 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy  treść ogłoszenia przesłanego do Suplementu Dz.U. U.E..

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował: Zbigniew Obłoza

Data wytworzenia:03.10.2014

Data udostępnienia:03.10.2014

Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje