OFERTA PRACY: SPECJALISTA DS. ORGANIZACJI SEMINARIÓW I SZKOLEŃ

W związku z realizacją projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”, Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje pracownika na stanowisko: specjalisty ds. organizacji seminariów i szkoleń.

Wymagania wobec kandydatów:

·         wykształcenie wyższe ,

·         wiedza z zakresu organizacji seminariów, szkoleń, warsztatów,

·         minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe przy organizacji seminariów i szkoleń,

·         doświadczenie we współpracy z podwykonawcami w zakresie organizacji wydarzeń wewnętrznych i zewnętrznych,

·         minimum 2 letnie doświadczenie w pracy przy realizacji projektów unijnych,

·         umiejętność pisania i redagowania tekstów w języku polskim,

·         bardzo dobra znajomość  programów Word, Excel, Power Point,

·         bardzo dobra organizacja pracy,

·         umiejętność planowania i terminowej realizacji zadań,

·         wysoka kultura osobista,

·         umiejętność współpracy w zespole,

·         praktyczna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

·         dodatkowym atutem będzie umiejętność tworzenia dokumentacji projektowej (SIWZ, OPZ itp.).

Główny zakres obowiązków:

·         organizacja seminariów i szkoleń według określonego harmonogramu,

·         koordynacja i nadzór nad prawidłową realizacją umów z podwykonawcami – koordynowania prac firmy seminaryjnej,

·         tworzenie i aktualizacja bazy adresowej uczestników seminariów i szkoleń,

·         techniczne przygotowanie materiałów i pomocy dydaktycznych dla prelegentów
oraz uczestników seminariów i szkoleń,

·         koordynacja (odbiór) sprawozdań po przeprowadzonych seminariach i szkoleniach (wyniki ankiet ewaluacyjnych uczestników oraz ocena pracy trenerów),

·         koordynowanie prawidłowej realizacji i rozliczania umów z trenerami i prelegentami seminariów i szkoleń,

·          tworzenie oraz publikowanie na stronie www informacji dotyczących seminariów i szkoleń,

·         współpraca przy tworzeniu i/lub aktualizacji oferty seminaryjnej i szkoleniowej  Instytutu,

·         wykonywanie innych zadań wynikających z poleceń bezpośredniego przełożonego zbieżnych z zajmowanym stanowiskiem.

Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę w wymiarze  całego etatu zawarta na okres próbny z perspektywą kontynuacji zatrudnienia w ramach umowy na czas określony do końca trwania projektu (czerwiec 2018).

Zgłoszenia na stanowisko: SPECJALISTA DS. ORGANIZACJI SEMINARIÓW I SZKOLEŃ

CV i list motywacyjny prosimy nadsyłać mailowo na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  w terminie do dnia 13 września 2017 roku.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie
z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

IBE zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

Dodatkowe informacje