EKSPERT - zad. 1

 W związku z realizacją projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko Eksperta merytorycznego.

Wymagania wobec kandydatów:

§  wykształcenie wyższe – preferowane nauki społeczne lub ekonomiczne;

§  doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków EFS;

§  bardzo dobra znajomość ustawy o ZSK, a także wiedza dotycząca wymienionych obszarów:

-        relacje między systemem edukacji i rynkiem pracy w Polsce (popyt i podaż na zawody i kompetencje, reformy systemu edukacji mające na celu pogłębienie relacji edukacji z rynkiem pracy, polski rynek pracy i system edukacji a trendy globalne i europejskie),

-        edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne oraz metody sprawdzania i potwierdzania kompetencji uzyskanych w ten sposób,

-        idea uczenia się przez całe życie oraz mechanizmy jej wspierania (w tym mechanizmy wdrażane w ramach UE).

§  doświadczenie w przygotowywaniu publikacji z ww. obszaru tematycznego;

§  doświadczenie we współpracy z organizacjami partnerów społecznych;

§  wysokie zdolności interpersonalne;

§  dobra znajomość pakietu MS Office;

§  odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, dokładność i rzetelność.

Dodatkowym atutem będą:

§  doświadczenie w pracy w administracji publicznej lub doświadczenie we współpracy z podmiotami administracji publicznej;

§  doświadczenie w prowadzeniu seminariów, warsztatów, szkoleń.

 

Główny zakres obowiązków: wykonywanie zadań w obszarze wsparcia dla kadr ministerstw  rozpatrujących wnioski o włączenie do ZSK kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego. Do głównych zadań osoby zajmującej stanowisko Eksperta merytorycznego należeć będzie:

-        doradztwo dotyczące działań realizowanych w poszczególnych etapach związanych z rozpoznawaniem wnioskuo włączenie do ZSK kwalifikacji (np. w zakresie współpracy z wnioskodawcą, odnośnie trybu postępowania, konsultacje w sprawach proceduralnych);

-        doradztwo w zakresie merytorycznych aspektów związanych z rozpoznaniem wniosku  o  nadanie uprawnień do certyfikowania;

-        opiniowanie oraz projektowanie rozwiązań merytorycznych i organizacyjnych pozwalających na wspieranie realizacji procesów dotyczących funkcjonowania ZSK;

-        przygotowywanie  propozycji rekomendacji,  które mogą posłużyć do usprawniania rozwiązań  przyjętych w ZSK;

-        odpowiedzialność za tworzenie poradników, materiałów informacyjnych i szkoleniowych  wspierających działania administracji centralnej w obszarze kwalifikacji;

-        tworzenie  raportów, publikacji i materiałów wspierające interesariuszy ZSK;

-        uczestniczenie w prowadzeniu seminariów dla administracji centralnej;

-        opracowywanie wkładu merytorycznego do dokumentacji związanej z realizacją zamówień publicznych oraz  współpraca z wykonawcami zadań zleconych (m.in. autorami ekspertyz, opinii i analiz);

-         udział w wydarzeniach zewnętrznych jako reprezentant Projektu ZSK.

 

Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na okres próbny z perspektywą zawarcia kolejnej umowy na czas określony.

Zgłoszenia wraz z CV i listem motywacyjnym prosimy nadsyłać do 19 września 2017 roku mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko: Ekspert Zadanie 1”.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

IBE zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 

 

 

 

Dodatkowe informacje