SPECJALISTA DS. SEMINARIÓW - zad.2

W związku z realizacją projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko Specjalisty ds. seminariów.

Wymagania wobec kandydatów:

§  wykształcenie wyższe;

§  wiedza i doświadczenie zawodowe z zakresu organizacji konferencji, seminariów, warsztatów i szkoleń;

§  doświadczenie we współpracy z podwykonawcami w zakresie organizacji wydarzeń wewnętrznych i zewnętrznych;

§  umiejętność pisania i redagowania tekstów w języku polskim,

§  bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;

§  praktyczna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (na poziomie co najmniej B2),

§  bardzo dobra organizacja pracy własnej i koordynacja pracy innych osób;

§  gotowość do wyjazdów służbowych,

§  wysoka kultura osobista,

§  umiejętność szybkiego uczenia się i przyswajania wiedzy;

§  umiejętność pracy w zespole;

§  bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, samodzielność, inicjatywa w działaniu.

Dodatkowym atutem będą:

§  doświadczenie w pracy w projektach unijnych,

§  umiejętność tworzenia dokumentacji projektowej (SIWZ, OPZ itp.).

Główny zakres obowiązków: wspieranie wykonywania zadań przez zespół wspierający podmioty zainteresowane włączeniem kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego do ZSK, w tym kwalifikacji rynkowych. Do głównych zadań osoby zajmującej stanowisko należeć będzie:

§  organizacja i koordynacja seminariów, spotkań roboczych, konferencji i innych przedsięwzięć od strony technicznej;

§  przygotowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych dla prelegentów oraz uczestników seminariów;

§  prowadzenie bazy konferencji i seminariów oraz bazy adresowej uczestników seminariów/spotkań;

§  koordynacja i nadzór nad prawidłową realizacją umów z podwykonawcami (np. firmy cateringowe, kurierskie, firmy wynajmujące sale na seminaria itd.);

§  koordynowanie pracy prelegentów i innych uczestników w związku z organizowanymi przedsięwzięciami;

§  wykonywanie prac administracyjno-biurowych, kancelaryjnych;

§  tworzenie sprawozdań po przeprowadzonych seminariach i szkoleniach (analiza wyników ankiet ewaluacyjnych uczestników).

 

Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy zawarta na okres próbny z perspektywa zawarcia umowy na czas określony do końca trwania projektu ( czerwiec 2018 r.)

Zgłoszenia wraz z CV i listem motywacyjnym prosimy nadsyłać do 19 września 2017 roku mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko: Specjalista ds. seminariów Zad. 2”.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

IBE zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 

 

Dodatkowe informacje