KIEROWNIK ZESPOŁU KONTROLINGU

 

Oferta pracy:  KIEROWNIK ZESPOŁU KONTROLINGU

Instytut Badań Edukacyjnych (www.ibe.edu.pl, dalej „IBE”) poszukuje kandydata na stanowisko Kierownika Zespołu Kontrolingu (nazwa oficjalna obszaru kontroling w IBE: Zespół Planowania, Analiz i Monitorowania Projektów). Dotychczasowy kierownik tego obszaru przechodzi w najbliższym czasie do zarządzania operacyjnego, ale będzie miał czas na swobodne przekazanie swoich obowiązków nowemu kierownikowi zespołu kontrolingu.

Wymagania wobec kandydatów:

·        wykształcenie wyższe oraz dobra znajomość języka angielskiego,

·        minimum 3 lata doświadczenia w jednym z następujących obszarów:

o   kontroling finansowy (w spółce prawa handlowego lub instytucji publicznej)

o   kontroling operacyjny (w spółce prawa handlowego lub instytucji publicznej)

o   rachunkowość zarządcza (w spółce prawa handlowego lub instytucji publicznej)

o   audyt zewnętrzny (firma audytorska)

o   monitorowanie i rozliczanie projektów badawczych lub wdrożeniowych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy europejskich,

·         umiejętność planowania, prognozowania, monitorowania, ewidencji, oceny i raportowania,

·         minimum 2 lata doświadczenia w zarządzaniu zespołem,

·         sumienność, odpowiedzialność, dokładność, wnikliwość, inicjatywa w działaniu, wysoka kultura osobista, komunikatywność,

·         swoboda w formułowaniu myśli w formie pisemnej i ustnej.

 

Kierownik Zespołu Kontrolingu zarządza kilkuosobowym zespołem, do którego zadań należy:

 

·       monitorowanie kilku portfeli projektów prowadzonych przez IBE (główne zagadnienia to monitorowanie harmonogramu, budżetu, zasobów ludzkich oraz ryzyka w poszczególnych projektach oraz w pełnych portfelach projektów),

·       kontrola przestrzegania przez uczestników projektów standardów zarządzania projektami (m.inn. metodyka, procedury operacyjne, raporty statusowe),

·       monitorowanie aktualności obowiązujących procedur, występowanie z wnioskiem o dokonanie zmian w razie potrzeby oraz przygotowywanie projektów zmian procedur,

·       bieżąca współpraca z Kierownikami Projektów, Zespołem Kadr i Zespołem Głównego Księgowego, 

·       wsparcie Kierowników Projektów w zakresie przygotowania danych do sprawozdań z postępu realizacji Projektu zgodnie z wymaganiami Instytucji  finansujących dany Projekt.

·       monitorowanie zgodności realizacji projektu z dokumentacją projektową, jak również wymaganiami zewnętrznymi,

·       bieżące i końcowe rozliczanie projektów realizowanych przez IBE,

·       utrzymywanie kontaktów roboczych z instytucjami finansującymi projekty.

 

 

Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) prosimy nadsyłać do dnia 9 października  2017 roku pocztą elektroniczną  na adres:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko: Kierownik Zespołu Kontrolingu”

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

IBE zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 

Dodatkowe informacje