Główny specjalista ds. badań i analiz – zadanie 4

W związku z realizacją projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”, Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko głównego specjalisty ds. badań i analiz – zadanie 4:

 

Kandydat powinien posiadać:

1.       Wykształcenie wyższe (mile widziane wykształcenie w zakresie nauk społecznych, humanistycznych lub ekonomicznych).

2.       Wiedzę w przynajmniej jednym z niżej wymienionych obszarów:

a)      polityka na rzecz uczenia się przez całe życie i mechanizmy jej wspierania (w tym mechanizmy wdrażane w ramach Unii Europejskiej),

b)       metody i narzędzia służące do diagnozowania oraz sprawdzania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych (w tym metody i narzędzia stosowane na rynku pracy, w edukacji formalnej lub pozaformalnej).

3.       Umiejętności analityczne potwierdzone 3-letnim doświadczeniem w pracy analityczno-badawczej (w tym szukanie, selekcjonowanie i prezentowanie informacji, tworzenie koncepcji badań i narzędzi badawczych, analiza danych jakościowych lub ilościowych formułowanie wniosków i rekomendacji).

4.       Umiejętność pisania tekstów potwierdzoną doświadczeniem w przygotowywaniu, redagowaniu i edytowaniu tekstów (np. materiałów informacyjnych, raportów, artykułów publicystycznych lub naukowych), na podstawie dołączonej do CV próbki tekstu.

5.       Umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

6.       Bardzo dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (na poziomie co najmniej C1).

7. Dobrą znajomość pakietu MS Office.

8.       Kompetencje w zakresie pracy zespołowej, komunikatywności, samodzielności i rzetelności.

 

Wymagania nieobowiązkowe, które będą dodatkowym atutem kandydata:

- Doświadczenie w pracy koncepcyjnej nad interaktywnymi narzędziami on-line.

- Doświadczenia w pracy w międzynarodowych projektach.

3.       Znajomość drugiego języka obcego.

Główny zakres obowiązków:

- Udział w pracach koncepcyjnych i badawczo-rozwojowych obejmujących opracowywanie rozwiązań z zakresu walidacji efektów uczenia się, w tym metod i narzędzi walidacji, rekomendacji, podręczników i instruktaży.

- Gromadzenie i opracowywanie informacji dotyczących polityk publicznych, projektów, praktyk i badań z zakresu walidacji efektów uczenia się w Polsce i za granicą (desk-research).

- Udział w pracach merytorycznych nad opracowywaniem rozwiązań wspierających wdrażanie ZSK z zakresu walidacji.

- Udział w procesie przygotowywania kadry specjalistów do wdrażania ZSK w obszarze walidacji efektów uczenia się.

- Wsparcie merytoryczne prac dotyczących monitorowania, wdrażania i rozwoju ZSK, w tym min. prowadzenie analiz, tworzenie raportów etc.

- Udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz wizytach studyjnych dotyczących różnych aspektów funkcjonowania systemu kwalifikacji, w szczególności walidacji efektów uczenia się.

- Współpraca z zespołem odpowiedzialnym za współpracę krajową i zagraniczną oraz upowszechnianie rezultatów i produktów Projektu.

- Sporządzanie i pilnowanie przepływu dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi.

 

Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę w wymiarze 1 etatu na okres próbny z perspektywą zawarcia kolejnej umowy na czas określony do końca trwania projektu.

Zgłoszenia wraz z CV i listem motywacyjnym oraz próbką tekstu (w formie PDF, wydruku lub linku do tekstu opublikowanego w internecie), prosimy nadsyłać do 15 listopada mailowo na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko „Główny specjalista ds. badań i analiz” zad.4

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

IBE zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

Dodatkowe informacje