Specjalista ds. seminariów Zadanie 2

W związku z realizacją projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko Specjalisty ds. seminariów.

Wymagania wobec kandydatów:

wykształcenie wyższe;

- wiedza i doświadczenie zawodowe z zakresu organizacji konferencji, seminariów, warsztatów i szkoleń;

- doświadczenie we współpracy z podwykonawcami w zakresie organizacji wydarzeń wewnętrznych i zewnętrznych;

- umiejętność pisania i redagowania tekstów w języku polskim,

- bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;

- praktyczna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (na poziomie co najmniej B2),

- bardzo dobra organizacja pracy własnej i koordynacja pracy innych osób;

- gotowość do wyjazdów służbowych,

- wysoka kultura osobista,

- umiejętność szybkiego uczenia się i przyswajania wiedzy;

- umiejętność pracy w zespole;

- bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, samodzielność, inicjatywa w działaniu.

 

Dodatkowym atutem będą:

- doświadczenie w pracy w projektach unijnych,

-umiejętność tworzenia dokumentacji projektowej (SIWZ, OPZ itp.).

Główny zakres obowiązków: 

- wspieranie wykonywania zadań przez zespół wspierający podmioty zainteresowane włączeniem kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego do ZSK, w tym kwalifikacji rynkowych.

Do głównych zadań osoby zajmującej stanowisko należeć będzie:

- organizacja i koordynacja seminariów, spotkań roboczych, konferencji i innych przedsięwzięć od strony technicznej;

- przygotowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych dla prelegentów oraz uczestników seminariów;

- prowadzenie bazy konferencji i seminariów oraz bazy adresowej uczestników seminariów/spotkań;

- koordynacja i nadzór nad prawidłową realizacją umów z podwykonawcami (np. firmy cateringowe, kurierskie, firmy wynajmujące sale na seminaria itd.);

- koordynowanie pracy prelegentów i innych uczestników w związku z organizowanymi przedsięwzięciami;

- wykonywanie prac administracyjno-biurowych, kancelaryjnych;

- tworzenie sprawozdań po przeprowadzonych seminariach i szkoleniach (analiza wyników ankiet ewaluacyjnych uczestników).

 

Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy zawarta na okres próbny z perspektywa zawarcia umowy na czas określony do końca trwania projektu.

Zgłoszenia wraz z CV i listem motywacyjnym prosimy nadsyłać do 20 listopada 2017 roku mailowo na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko: Specjalista ds. seminariów Zad. 2”.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

IBE zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 

 

Dodatkowe informacje