Specjalista ds. badań i analiz / zadanie 4

W związku z realizacją projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”, Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. badań i analiz/Zadanie 4

Główny zakres obowiązków:

-Udział w pracach koncepcyjnych i badawczo-rozwojowych obejmujących opracowywanie rozwiązań z zakresu walidacji efektów uczenia się, w tym metod i narzędzi walidacji, rekomendacji, podręczników i instruktaży;

- Gromadzenie i opracowywanie informacji dotyczących polityk publicznych, projektów, praktyk i badań z zakresu walidacji efektów uczenia się w Polsce i za granicą (desk-research).

- Udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz wizytach studyjnych dotyczących różnych aspektów funkcjonowania systemu kwalifikacji.

- Współpraca z zespołem odpowiedzialnym za współpracę krajową i zagraniczną oraz upowszechnianie rezultatów i produktów Projektu.

- Sporządzanie i pilnowanie przepływu dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi.

Kandydat powinien posiadać:

- Wykształcenie wyższe (mile widziane wykształcenie w zakresie nauk społecznych, humanistycznych lub ekonomicznych).

- Przynajmniej trzyletnie doświadczenie w pracy analityczno-badawczej (w tym szukanie, selekcjonowanie i prezentowanie informacji, tworzenie koncepcji badań i narzędzi badawczych, analiza danych jakościowych lub ilościowych formułowanie wniosków i rekomendacji).

- Umiejętność pisania tekstów potwierdzoną doświadczeniem w przygotowywaniu, redagowaniu i edytowaniu tekstów (np. materiałów informacyjnych, raportów, artykułów publicystycznych lub naukowych), na podstawie dołączonej do CV próbki tekstu.

- Umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

- Bardzo dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (na poziomie co najmniej C1).

- Dobrą znajomość pakietu MS Office.

- Kompetencje w zakresie pracy zespołowej, komunikatywności, samodzielności i rzetelności.

Kompetencje, które będą dodatkowym atutem kandydata:

Wiedza w jednym z niżej wymienionych obszarów:

- Polityka na rzecz uczenia się przez całe życie i mechanizmy jej wspierania (w tym mechanizmy wdrażane w ramach Unii Europejskiej),

- Metody i narzędzia służące do diagnozowania oraz sprawdzania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych (w tym metody i narzędzia stosowane na rynku pracy, w edukacji formalnej lub pozaformalnej).

- Doświadczenie w pracy koncepcyjnej nad interaktywnymi narzędziami on-line.

- Doświadczenia w pracy w międzynarodowych projektach.

Oferujemy:

- Rozwój w stabilnej firmie;

- Dobre wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę (po okresie próbnym);

- Możliwość zdobycia doświadczenia i podwyższenia kwalifikacji;

- Pracę w kilkuosobowym zespole.

Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy zawarta na okres próbny z możliwością zawarcia umowy na czas określony do końca realizacji projektu.

Zgłoszenia wraz z CV i listem motywacyjnym prosimy nadsyłać do 20 listopada 2017 roku, mailowo na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko: Główny specjalista ds. badań i analiz” zad. 2

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

IBE zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 

 

Dodatkowe informacje