specjalista ds. badań i analiz / zadanie 6

W związku z realizacją projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”, Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko Specjalisty ds. badań i analiz:

 

Wymagania wobec kandydatów:

-     wykształcenie wyższe – preferowane nauki humanistyczne, społeczne lub ekonomiczne;

      minimum 2-letnie doświadczenie w pracy analitycznej;

-     wiedza nt. przynajmniej jednego spośród wymienionych obszarów:

-relacje między systemem edukacji i rynkiem pracy w Polsce (popyt i podaż na zawody 
i kompetencje, reformy systemu edukacji mające na celu pogłębienie relacji z rynkiem pracy, polski rynek pracy i system edukacji a trendy globalne i europejskie), 

-edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne oraz metody sprawdzania 
i potwierdzania kompetencji uzyskanych w ten sposób (w tym kompetencji społecznych),

-idea uczenia się przez całe życie oraz mechanizmy jej wspierania (w tym mechanizmy wdrażane w ramach UE),

-doradztwo edukacyjno-zawodowe i/lub HR;

-  wysokie zdolności interpersonalne: umiejętność współpracy wewnątrz zespołu oraz umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w tym swobodnego wygłaszania prezentacji i prowadzenia spotkań;

- umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i prezentowania danych ilościowych 
i jakościowych, a także ich analizy i interpretacji;

- umiejętność swobodnego posługiwania się słowem pisanym, w tym redagowania i edytowania tekstów tj. ekspertyzy, raporty, materiały informacyjne;

- dobra znajomość pakietu MS Office;

- dobra znajomość języka angielskiego (na poziomie co najmniej B2);

- bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, asertywność, rzetelność.

 

Dodatkowym atutem będą:

   - znajomość głównych założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz zapisów ustawy o ZSK

    - doświadczenie w realizacji projektów badawczych i/lub wdrożeniowych w obszarze edukacji lub rynku pracy;-

     - doświadczenie we współpracy z różnego typu instytucjami (podmiotami komercyjnymi, instytucjami rynku pracy, organizacjami pozarządowymi itd.) np. w roli koordynatora projektu, zleceniodawcy, wykonawcy ekspertyz/badań/analiz;

 

- doświadczenie w prowadzeniu lub organizacji seminariów, warsztatów, szkoleń.

 

Główny zakres obowiązków: wykonywanie zadań w obszarze wsparcia podmiotów zainteresowanych opracowywaniem sektorowych ram kwalifikacji (SRK), takich jak m.in.:

- bieżąca współpraca z przedstawicielami podmiotów branżowych, zaangażowanych w tworzenie i wdrażanie sektorowych ram kwalifikacji,

- gromadzenie, analizowanie i opracowywanie informacji dotyczących dobrych praktyk w obszarze zarządzania kwalifikacjami branżowymi, stosowanych w Polsce i za granicą (desk-research),

- współtworzenie raportów, publikacji i materiałów, wspierających interesariuszy ZSK,

- opracowywanie wkładu merytorycznego do dokumentacji związanej z realizacją zamówień publicznych oraz ścisła współpraca z wykonawcami zadań zleconych (m.in. autorami ekspertyz, opinii i analiz),

- współpraca z zespołem odpowiedzialnym za upowszechnianie rezultatów i produktów Projektu – czynny udział w seminariach informacyjnych i spotkaniach konsultacyjnych z partnerami społecznymi.

 

Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę w wymiarze 1 etatu na okres próbny z perspektywa zawarcia kolejnej umowy na czas określony do końca trwania projektu.

Zgłoszenia wraz z CV i listem motywacyjnym prosimy nadsyłać do 20 listopada 2017 mailowo na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko: Specjalista ds. badań i analiz – SRK  zad. nr 6"

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

IBE zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 

 

 

Dodatkowe informacje