Specjalista ds. badań i analiz / zadanie 5

W związku z realizacją projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”, Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowiska Specjalisty ds. badań i analiz:

 

Wymagania wobec kandydatów:

- wykształcenie wyższe – preferowane nauki humanistyczne, społeczne lub ekonomiczne;

- min. 2-letnie doświadczenie w pracy analitycznej i badawczej;

- wysokie zdolności interpersonalne: umiejętność współpracy wewnątrz zespołu oraz umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w tym swobodnego wygłaszania prezentacji i prowadzenia spotkań, umiejętności negocjacyjne;

- doświadczenie w prowadzeniu lub organizacji seminariów, warsztatów, szkoleń;

- doświadczenie we współpracy z różnego typu instytucjami (podmiotami komercyjnymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi itd.) np. w roli koordynatora projektu, zleceniodawcy, wykonawcy ekspertyz/badań/analiz.

- znajomość głównych założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz zapisów ustawy o ZSK;

- umiejętność swobodnego posługiwania się słowem pisanym, w tym redagowania i edytowania tekstów tj. ekspertyz, raportów, materiałów informacyjnych;

- dobra znajomość pakietu MS Office;

- dobra znajomość języka angielskiego (na poziomie co najmniej B2);

- bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, rzetelność.

 

Dodatkowym atutem będą:

- doświadczenie w realizacji projektów wdrożeniowych i ewaluacyjnych;

- umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i prezentowania danych ilościowych 
i jakościowych, a także ich analizy i interpretacji.

Główny zakres obowiązków:

- wykonywanie zadań w obszarze wsparcia podmiotów przygotowujących się do pełnienia roli podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK), takich jak m.in.:

- organizowanie seminariów i spotkań konsultacyjnych dla podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości w ZSK lub instytucji przygotowujących się do pełnienia takiej funkcji;

- udział w pracach związanych z przygotowywaniem rozwiązań instytucjonalno-organizacyjnych dla podmiotów mogących pełnić funkcję podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości;

- opracowywanie wkładu merytorycznego do dokumentacji związanej z realizacją zamówień publicznych oraz ścisła współpraca z wykonawcami zadań zleconych (m.in. autorami ekspertyz, opinii i analiz);

- gromadzenie, analizowanie i opracowywanie informacji na potrzeby efektywnej realizacji zadań w projekcie, w tym przygotowywanie badań, analiz i ekspertyz dotyczących zewnętrznego zapewniania jakości nadawania kwalifikacji oraz ewaluacji;

- współtworzenie raportów, publikacji i materiałów wspierających interesariuszy ZSK, w tym materiałów informacyjnych i szkoleniowych;

- współpraca z zespołem odpowiedzialnym za upowszechnianie rezultatów i produktów Projektu – udział w seminariach informacyjnych i spotkaniach konsultacyjnych z partnerami społecznymi (także w charakterze prelegenta lub moderatora dyskusji);

- udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach, wizytach studyjnych, seminariach i

spotkaniach dotyczących zapewniania jakości, zewnętrznego zapewniania jakości oraz krajowych systemów kwalifikacji.

 

Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę w wymiarze 1 etatu na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony do końca trwania projektu.

Zgłoszenia wraz z CV i listem motywacyjnym prosimy nadsyłać do 21 listopada 2017 r. na adres mailowy:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko: Specjalista ds. badań i analiz – wsparcie PZZJ - zad. 5”.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

IBE zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 

 

Dodatkowe informacje