Ekspert merytoryczny - wdrażanie strategii Zintegrowanego Sytemu Kwalifikacji (ZSK)

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym ” na stanowisko:

 

 

Ekspert merytoryczny - wdrażanie strategii Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK)

NR REF.: ZSK2/Z2/EM/2/0512/BIP

Miejsce pracy: Warszawa

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiadała za budowanie strategii działania sieci doradców regionalnych, którzy będą nawiązywać i utrzymywać kontakty z odpowiednimi podmiotami w województwach oraz prowadzić dla nich doradztwo w zakresie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Będzie koordynowała doradcami oraz trenerami–coachami pracującymi na terenie poszczególnych województw.

Informacje nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji można znaleźć na stronie: http://www.kwalifikacje.gov.pl.

 

 

Główne obowiązki

        Opracowanie strategii działania i celów dla doradców regionalnych.

    Wspieranie merytoryczne i organizacyjne doradców regionalnych w zakresie współpracy z administracją samorządową, urzędami, NGO, pracodawcami, organizacjami branżowymi, uczelniami, instytucjami szkoleniowymi, doradcami zawodowymi i edukacyjnymi w zakresie docierania do ww. podmiotów i dostarczania im wiedzy jakiej potrzebują nt. ZSK

   Analiza wyników różnych badań dotyczących edukacji, rynku pracy w celu tworzenia rekomendacji dla doradców regionalnych.

        Tworzenie planów i harmonogramów działań oraz wymogów sprawozdań dla doradców i coachów-trenerów w przydzielonych województwach.

        Monitorowanie realizacji celów i strategii w poszczególnych województwach.

   Bieżące identyfikowanie trudności i ryzyk związanych z realizacją strategii wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

        Dbanie o dobre relacje, przepływ informacji i realizację ustalonej strategii w województwach.

        Reprezentowanie IBE w województwach oraz wobec instytucji zewnętrznych.

 

Wymagania

        Umiejętność tworzenia strategii, planowania, przydzielania i koordynacji zadań.

        Wysokie kompetencje społeczne i komunikacyjne.

        Minimum 5 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym, projektowym.

        Znajomość zasad zarządzania funduszami unijnymi.

        Wykształcenie wyższe, pożądane w obszarze nauk społecznych, ekonomicznych, administracyjnych.

     Umiejętność tworzenia nowych rozwiązań w oparciu o doświadczenie własne i innych członków zespołu, praca na zasadach synergii.

   Mile widziane doświadczenie w dziale marketingu/PR np. w obszarze biznesowym, uczelnie wyższe, instytucje badawcze.

        Znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B1.

        Prawo jazdy kat. B i gotowość do wyjazdów służbowych.

 

Oferujemy

        Udział w nowatorskich projektach edukacyjnych i tworzenie strategii ich wdrożenia.

        Wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania zgodnie z założeniami projektu.

      Szeroki zakres uprawnień i reprezentacja Instytutu Badań Edukacyjnych w kontakcie z różnymi podmiotami, min. uczelniami, instytucjami badawczymi, pracodawcami, instytucjami samorządowymi.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  do 14 stycznia 2018 r.

Warunki zatrudnienia:

   zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu. Pierwsza umowa na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony do końca realizacji projektu tj. do 31.12.2019 r.

      Możliwość uczestniczenia w realizacji kolejnych projektów dotyczących wdrażania ZSK.

 

Prosimy o wpisanie w tytule numeru ref. NR REF.:

ZSK2/Z2/EM/2/0512/BIP

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

 

IBE zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 

Projekt „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym ” (dalej jako „Projekt”) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Informujemy, że Administratorem danych jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

Dodatkowe informacje