Główny specjalista ds. badań i analiz – Regionalny doradca i promotor Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK)

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym ” na stanowisko:

 

Główny specjalista ds. badań i analiz – Regionalny doradca i promotor

Z. Systemu Kwalifikacji (ZSK)

NR REF.: ZSK2/Z2/GSRP/3/0512/BIP


Miejsce pracy- jedno z miast: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań, Białystok, Rzeszów, Toruń, Lublin 

Zatrudniony pracownik będzie prowadził działania związane z przekazywaniem wiedzy i doradztwem w zakresie wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Pierwszym zadaniem będzie nawiązanie i rozwój relacji z interesariuszami i odbiorcami ZSK w dedykowanym regionie. Informacje nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji można znaleźć na stronie: http://www.kwalifikacje.edu.pl.Główne obowiązki:

 • identyfikacja odbiorców i interesariuszy ZSK w regionie tj. np. z administracji samorządowej, urzędów, NGO, pracodawców, organizacji branżowych, uczelni, instytucji szkoleniowych, doradców zawodowych i edukacyjnych,

 • nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z odbiorcami i interesariuszami ZSK w regionach, m.in. poprzez spotkania z nimi na terenie województwa oraz działania w zakresie docierania do ww. podmiotów i dostarczania im wiedzy jakiej potrzebują nt. ZSK,

 • aktywne, przekonujące i skuteczne zapraszanie do współpracy, udziału w konferencjach, korzystania z doradztwa,

 • pozyskiwanie potrzeb informacyjnych od potencjalnych odbiorców ZSK i interesariuszy (ankiety, wywiady, seminaria) i ich analiza pod kątem sformułowania zakresu doradztwa,

 • usługi doradcze z obszaru tworzenia i wdrożenia ZSK (wyjaśnianie zasad działania i ról podmiotów uczestniczących, przekazywanie korzyści),

 • przygotowanie i prowadzenie seminariów i konferencji,

 • udział w tworzeniu i rozwoju sieci współpracy pomiędzy doradcami IBE,

 • przygotowanie sprawozdań z działalności w regionie w odniesieniu do planowanych celów i zadań zgodnie z obowiązującymi w IBE zasadami.

 

 

 

Wymagania:

 • doświadczenie w pozyskiwaniu do współpracy różnych instytucji (urzędów, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, firm sponsorujących),

 • doświadczenie zawodowe co najmniej 5 letnie,

 • doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu konferencji, seminariów, eventów,

 • umiejętność swobodnego posługiwania się słowem pisanym (doświadczenie w redakcji tekstów) i słowem mówionym (doświadczeniu w przeprowadzaniu prezentacji dla dużych grup),

 • wysokie kompetencje społeczne i komunikacyjne, wytrwałość,

 • dyspozycyjność, gotowość do wyjazdów służbowych, mile widziane prawo jazdy kat. B,

 • wysoka umiejętność dobrej organizacji pracy i orientacja na jakość w oparciu o zasady prowadzenia projektu,

 • umiejętność i chęć uczenia się oraz rozwoju w tematykach związanych z: funkcjonowaniem regionalnego rynku pracy, powiązaniami systemu edukacji z rynkiem pracy, metod sprawdzania i potwierdzania kompetencji uzyskanych na drodze poza formalnej edukacji itp.,

 • wykształcenie wyższe,

 • kurs zarządzania zmianą i projektami – mile widziana,

 • dobra znajomość pakietu MS Office,

 • znajomość języka angielskiego, min B1.

 

Oferujemy

 

 • Udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym w doskonaleniu ich założeń, unikatowa możliwość uczestniczenia w tworzeniu rozwiązań edukacyjnych.

 • Pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole.

 • Wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu.

 

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu. Pierwsza umowa na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony do końca realizacji projektu tj. do 31.12.2019r.

 • Możliwość uczestniczenia w realizacji kolejnych projektów dotyczących wdrażania ZSK.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. do 21 stycznia 2018 r.

 

Prosimy o wpisanie w tytule: NR REF.: ZSK2/Z2/GSRP/3/0512/IP
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

IBE zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 

Projekt „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym ” (dalej jako „Projekt”) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Informujemy, że Administratorem danych jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Dodatkowe informacje