Coach – Trener

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym ” oraz do projektu “Prowadzenie i Rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji” na stanowiska:


Coach - Trener

NR REF.: ZSK2/Z2Z7/CT/8/1312/BIP

Miejsce pracy - obszar średnio trzech sąsiednich województw na terenie Polski

 Zatrudniony Coach - Trener będzie odpowiedzialny za realizację celów strategicznych w zakresie wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) głównie poprzez wspieranie doradców regionalnych w efektywnym nawiązywaniu współpracy z kluczowymi lokalnymi interesariuszami i odbiorcami ZSK.

Informacje nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji można znaleźć na stronie: http://www.kwalifikacje.gov.pl.Główne obowiązki

- Wspieranie doradców regionalnych w nawiązywaniu współpracy z kluczowymi lokalnymi interesariuszami tj. np. z administracją samorządową, urzędami, NGO, pracodawcami, organizacjami branżowymi, uczelniami, instytucjami szkoleniowymi, doradcami zawodowymi i edukacyjnymi w zakresie: tworzenia strategii docierania do różnych podmiotów, przezwyciężaniu trudności, poszukiwaniu rozwiązań wobec wyzwań i trudnych sytuacji.

- Wspieranie doradców regionalnych w obszarach dotyczących tworzenia kwalifikacji, przygotowania interesariuszy i odbiorców ZSK do pełnienia roli instytucji certyfikujących lub/i prowadzenia walidacji.

- Prowadzenie i moderowanie seminariów, spotkań z wykorzystaniem własnych metod warsztatowych oraz wspieranie doradców regionalnych w stosowaniu aktywizujących metod szkoleniowych.

- Wsparcie metodami coachingowymi doradców regionalnych, aby wykorzystywali własny potencjał oraz doskonalili swój warsztat pracy.

- Samodoskonalenie się w zakresie wiedzy dotyczącej Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) oraz poznanie i analiza uwarunkowań rynku pracy i edukacji w regionie.

- Monitorowanie realizacji celów strategicznych w dedykowanych regionach w zakresie wdrażania ZSK

 

 

Wymagania

 

- Min – 7 letnie doświadczenie zawodowe, a w tym: doświadczenie w działaniach doradczych, szkoleniowych, coachingu grupowego (min.40h) i indywidualnego (min.100h) poparte konkretnymi sukcesami.

- Umiejętności coachingowe, w szczególności w zakresie budowania relacji, ustalania zasad współpracy, precyzyjnej komunikacji potwierdzone przygotowaniem formalnym (min. 120 godzin dydaktycznychzaświadczenie/ certyfikat/ studia podyplomowe).

- Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, seminariów i moderowaniu pracy grupowej.

- Praktyczna znajomość technik i narzędzi trenerskich potwierdzona przygotowaniem formalnym.

- Silna orientacja proaktywna, samodzielność i orientacja na rozwiązanie.

- Wykształcenie wyższe, pożądane kierunkowe: nauki społeczne lub ekonomiczne.

- Mile widziane doświadczenia związane z wdrażaniem/tworzeniem systemów kompetencji pracowników, projektami AC&DC.

- Gotowość do wyjazdów służbowych.


Oferujemy


  • Możliwość wykorzystania własnego warsztatu coacha oraz trenera i wdrażania nowych rozwiązań.

  • Szerokie możliwości rozwoju zawodowego w nowatorskich projektach edukacyjnych.

  • Ambitne zadania i dostęp do specjalistycznej wiedzy.

  • Współpracę z ciekawymi ludźmi, wsparcie zespołu i przyjazną atmosferę pracy.


Warunki zatrudnienia

  • Zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu na zasadach telepracy. Pierwsza umowa na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony do końca realizacji projektu tj. do 31.12.2019 r.

  • Możliwość uczestniczenia w realizacji kolejnych projektów dotyczących wdrażania ZSK.


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. do 14 stycznia 2018 r.Prosimy o wpisanie w tytule NR REF.:

ZSK2/Z1Z7/CT/8/1312/PProsimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

IBE zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 

Projekt „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym ” oraz "Prowadzenie i Rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji” (dalej jako „Projekt”) są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Informujemy, że Administratorem danych jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Dodatkowe informacje