Główny Specjalista ds. badań i analiz - wdrażanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK)

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym ” na stanowisko:Główny Specjalista ds. badań i analiz - wdrażanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK)

NR REF.: ZSK2/Z3/GSW/3/0712/BIP

Miejsce pracy: Warszawa

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za bieżącą współpracę z przedstawicielami wyłonionych w przetargu instytucji opracowujących opisy kwalifikacji wraz z materiałami niezbędnymi do ich certyfikowania (opis walidacji, opis wewnętrznego systemu zapewniania jakości, przykładowe narzędzie walidacji). Będzie również uczestniczyła w pracach koncepcyjnych nakierowanych na doskonalenie rozwiązań w tym obszarze oraz przygotowanie postępowań przetargowych od strony merytorycznej. Osoba ta będzie ściśle współpracować z ekspertami merytorycznymi oraz pozostałymi pracownikami zaangażowanymi we wdrażanie ZSK. Informacje nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji można znaleźć na stronie: http://www.kwalifikacje.gov.pl.


Główne obowiązki

 • Bieżący kontakt z przedstawicielami wyłonionych wykonawców, w tym m.in. wspieranie ich od strony merytorycznej (udzielanie odpowiedzi na pytania, udział w spotkaniach, recenzowanie
  i zatwierdzanie produktów).

 • Monitorowanie realizacji zamówień zgodnie z harmonogramami ustalonymi z poszczególnymi wykonawcami.

 • Realizacja prac koncepcyjnych: gromadzenie, analizowanie i opracowywanie informacji z różnych źródeł na potrzeby wykonywania zadań w projekcie, w tym efektywnego wspierania wykonawców, przygotowywania części merytorycznej dokumentacji przetargowej, opracowywania materiałów informacyjnych dla różnych grup odbiorców.

 • Wspieranie realizacji zamówień publicznych:  podpisywanie umów z wykonawcami, odbiorów poszczególnych produktów, wsparcie organizacji spotkań.

 • Reprezentowanie Instytutu Badań Edukacyjnych oraz upowszechnianie założeń ZSK i celów projektu – udział w seminariach informacyjnych i spotkaniach konsultacyjnych z partnerami społecznymi (także w charakterze prelegenta lub moderatora dyskusji).

 • Ścisła współpraca z ekspertem merytorycznym i opiekunem zadania (zespołu), bieżąca współpraca z pozostałymi członkami zespołu oraz innych zespołów zaangażowanych we wdrażanie ZSK.


Wymagania

 • Doświadczenie zawodowe we współpracy i budowaniu trwałych relacji z różnego typu instytucjami, np.: instytucjami rynku pracy (w tym publicznymi służbami zatrudnienia, agencjami zatrudnienia, instytucjami szkoleniowymi, organizacjami pracodawców, organizacjami związków zawodowych itd.), podmiotami komercyjnymi (pracodawcami), organizacjami pozarządowymi,
  w tym pożytku publicznego (np. w roli koordynatora projektu, zleceniodawcy lub HR Business Partnera).

 • Minimum 2 letnie doświadczenie w pracy koncepcyjnej i analitycznej oraz doświadczenie
  w opracowywaniu, redagowaniu i edytowaniu tekstów tj. ekspertyzy, raporty, materiały informacyjne.

 • Wysokie kompetencje społeczne, dyplomacja i terminowość.

 • Umiejętność szybkiego uczenia się i konstruktywnego poszukiwania rozwiązań.

 • Mile widziane doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji do zamówień publicznych.

 • Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu seminariów, warsztatów lub szkoleń oraz ich organizacji.

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 – desk research z wykorzystaniem materiałów anglojęzycznych,

 • Wiedza na temat idei uczenia się przez całe życie oraz mechanizmów jej wspierania.

 • Wykształcenie wyższe, pożądane kierunki: socjologia, psychologia, ekonomia, polityka publiczna.

 

Oferujemy

 • Udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym w doskonaleniu ich założeń, unikatowa możliwość uczestniczenia we wdrażaniu wypracowanych rozwiązań
  z różnorodnymi partnerami społecznymi.

 • Pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole.

 • Wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu.

 

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu. Pierwsza umowa na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony do końca realizacji projektu tj. do 31.12.2019 r.

 • Możliwość uczestniczenia w realizacji kolejnych projektów dotyczących wdrażania ZSK.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. do 21 stycznia 2018 r.

Prosimy o wpisanie w tytule numeru ref. NR REF.: ZSK2/Z3/GSW/3/0712/IP


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

IBE zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.  


Projekt „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym ” (dalej jako „Projekt”) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Informujemy, że Administratorem danych jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

 

Dodatkowe informacje