Główny Specjalista ds. badań i analiz

Główny Specjalista ds. badań i analiz

Miejsce pracy: Warszawa


W związku z realizacją w 2018 roku projektu ReferNet, Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko Głównego specjalisty ds. badań i analiz. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za działania projektu ReferNet związane z upowszechnianiem informacji oraz wyników badań i analiz z obszaru kształcenia i szkolenia zawodowego. Będzie również uczestniczyła w raportowaniu dotyczącym polityk krajowych związanych z kształceniem i szkoleniem zawodowym. Osoba ta będzie ściśle współpracować z ekspertami merytorycznymi oraz pozostałymi pracownikami zaangażowanymi w realizację projektu. Informacje nt. sieci ReferNet można znaleźć na stronie: http://refernet.ibe.edu.pl/

 

Główne obowiązki

·        Zbieranie i opracowywanie bieżących informacji upowszechniających kształcenie i szkolenie zawodowe, w tym prowadzenie strony internetowej oraz mediów społecznościowych.

·        Gromadzenie, analizowanie i opracowywanie informacji z różnych źródeł na potrzeby wykonywania zadań w projekcie, w tym raportowaniu dotyczącym polityk krajowych związanych z kształceniem i szkoleniem zawodowym.

·        Kontakty z instytucjami odpowiedzialnymi za realizację polityk i projektów na rzecz kształcenia zawodowego i szkoleń.

·        Reprezentowanie Instytutu Badań Edukacyjnych oraz upowszechnianie założeń celów projektu – udział w seminariach informacyjnych (krajowych i zagranicznych) i spotkaniach (także w charakterze prelegenta lub moderatora dyskusji).

·        Działania administracyjne związane z realizacją zadań w projekcie.

·        Ścisła współpraca z ekspertami merytorycznymi oraz pozostałymi pracownikami zaangażowanymi w realizację projektu.

 

Wymagania

·        Doświadczenie zawodowe w realizacji projektów międzynarodowych z wieloma partnerami zagranicznymi.

·        Wysokie kompetencje społeczne, dyplomacja i terminowość.

·        Umiejętność szybkiego uczenia się i konstruktywnego poszukiwania rozwiązań.

·        Wiedza na temat idei uczenia się przez całe życie oraz mechanizmów jej wspierania.

·        Wiedza na temat głównych polityk i trendów związanych z kształceniem i szkoleniem zawodowym.

·        Wiedza na temat podstawowych statystyk związanych z edukacją i rynkiem pracy.

·        Wiedza na temat instytucji, polityk i funkcjonowania Unii Europejskiej.

·        Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej C1.

·        Wykształcenie wyższe, pożądane kierunki: socjologia, ekonomia, polityka publiczna.

 

 

Oferujemy

·        Udział w międzynarodowym projekcie z dziedziny polityki edukacyjnej.

·        Pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole.

 ·        Wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu.Warunki zatrudnienia:

·        zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu. Pierwsza umowa na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony do końca realizacji projektu tj. do 31.12.2018 r.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w języku polskim i angielskim na adres:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. do 12 stycznia 2018 r.

 

Prosimy o wpisanie w tytule „ReferNet2018”


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

IBE zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.  

 

Informujemy, że Administratorem danych jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

Dodatkowe informacje