Specjalista ds. badań i analiz - współpraca z ministerstwami

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym ” na stanowisko:

 

Specjalista ds. badań i analiz

- współpraca z ministerstwami

NR REF.: ZSK2/Z1/SWM/14/0301/BIP

Miejsce pracy: Warszawa

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za monitorowanie procesów związanych z funkcjonowaniem ZSK w ministerstwach oraz świadczenie doradztwa przy realizacji zadań wynikających z ustawy o ZSK. Informacje nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji można znaleźć na stronie: http://www.kwalifikacje.gov.pl.

 

 

Główne obowiązki

 • Monitorowanie postępów prac, prowadzenie konsultacji i udzielanie wsparcia przedstawicielom ministerstw poprzez dzielenie się wiedzą i pomoc w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych w procesie włączania kwalifikacji do ZSK.
 • Prowadzenie analiz zebranych informacji od przedstawicieli ministerstw i opracowywanie krótkich zbiorczych raportów analitycznych dot. przebiegu procesów procedowania wniosków.
 • Udział w pracach przy  tworzeniu  produktów i rozwiązań o charakterze organizacyjnym z zakresu monitorowania funkcjonowania ZSK w celu przygotowania propozycji usprawnienia procesów.
 • Wsparcie działań adresowanych do kadr ministerstw poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania i problemy zgłaszane przez przedstawicieli ministerstw, udział w seminariach i warsztatach oraz spotkaniach bilateralnych z przedstawicielami ministerstw a także ich przygotowaniu.
 • Współpraca przy opracowywaniu dokumentacji związanej z realizacją zamówień publicznych oraz  współpraca z wykonawcami zadań zleconych (m.in. autorami ekspertyz, opinii i analiz).
 • Reprezentowanie Instytutu Badań Edukacyjnych – udział w seminariach informacyjnych i spotkaniach konsultacyjnych z przedstawicielami ministerstw oraz środowisk branżowych charakterystycznych dla ministerstw.

 

 

Wymagania

 

 • Doświadczenie zawodowe we współpracy z instytucjami zewnętrznymi (w szczególności z administracją publiczną) w zakresie wspierania, doradzania.
 • Doświadczenie zawodowe w pracy zespołowej o charakterze seminaryjno-warsztatowym, zogniskowanej wokół budowania nowych koncepcji i rozwiązań.
 • Proaktywna postawa i orientacja na tworzenie rozwiązań i doskonalenie procesu oraz bardzo dobre umiejętności myślenia analitycznego, strukturyzowania i rozwiązywania problemów.
 • Pożądane doświadczenie w pracy projektowej w firmach doradczych, instytucjach publicznych.
 • Minimum 2 letnie doświadczenie w pracy koncepcyjnej i analitycznej oraz doświadczenie
  w tworzeniu koncepcji i opracowywaniu tekstów tj. ekspertyzy, raporty, materiały informacyjne, procedury.
 • Bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność współpracy w zespole.
 • Wykształcenie wyższe.
 • Znajomość ustawy o ZSK.

 

Oferujemy

 

 • Udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym w doskonaleniu ich założeń, unikatowa możliwość uczestniczenia w tworzeniu rozwiązań edukacyjnych.
 • Pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole.
 • Wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu.

 

Warunki zatrudnienia:

 

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu. Pierwsza umowa na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony do końca realizacji projektu tj. do 31.12.2019 r.
 • Możliwość uczestniczenia w realizacji kolejnych projektów dotyczących wdrażania ZSK.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do  21 stycznia 2018r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Ogłoszenie odnowiono 18.03 do 15.04

Prosimy o wpisanie w tytule numeru ref. NR REF.: ZSK2/Z1/SWM/14/0301/BIP

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

IBE zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.  

 

Projekt „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym ” (dalej jako „Projekt”) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

 

Informujemy, że Administratorem danych jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Dodatkowe informacje