Ekspert merytoryczny ds. weryfikacji kompetencji społecznych

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu systemowego:

„Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym”

 

 

na stanowisko:

Ekspert merytoryczny ds. weryfikacji kompetencji społecznych

NR REF.: ZSK2/Z4/EMWK/12/0401/P

Miejsce pracy: Warszawa

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiadała za opracowanie koncepcji innowacyjnego narzędzia do diagnozowania i weryfikacji wybranych kompetencji społecznych. Informacje nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) można znaleźć na stronie: http://www.kwalifikacje.gov.pl

Główne obowiązki

 

 • Przeprowadzenie procedury zmówienia publicznego na narzędzie do weryfikacji wybranych kompetencji we współpracy z zespołem zamówień publicznych.
 • Współpraca z wykonawcą narzędzia do weryfikacji kompetencji społecznych, nadzór nad prowadzonymi badaniami oraz analiza i ocena produktów zrealizowanych przez wykonawcę zgodnie z planem projektu.
 • Przeprowadzenie desk research i opracowanie założeń i koncepcji multimedialnego, interaktywnego vademecum walidacji oraz dokumentacji związanej z realizacją takiego zamówienia publicznego.
 • Wyszukiwanie najnowszych informacji dotyczących polityk publicznych, projektów, praktyk i badań z zakresu walidacji efektów uczenia się w Polsce i za granicą w celu określania głównych kierunków rozwiązań i schematów działania w procesie walidacji.
 • Współpraca z zespołami w ramach projektu ZSK oraz wsparcie merytoryczne członków zespołów, w szczególności w zakresie walidacji efektów uczenia się w Polsce i za granicą.
 • Prowadzenie prac koncepcyjnych obejmujących opracowywanie rozwiązań z zakresu walidacji efektów uczenia się, w tym narzędzi walidacji, rekomendacji, podręczników i instruktaży.
 • Udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach, seminariach oraz spotkaniach z interesariuszami, dotyczących różnych aspektów funkcjonowania systemu kwalifikacji,
  w szczególności walidacji efektów uczenia się.

 

 

Wymagania

 • Minimum 4 lata doświadczenia zawodowego w realizacji projektów badawczych i/lub wdrożeniowych w obszarze edukacji, zarządzania zasobami ludzkimi lub rynku pracy.
 • Umiejętności analityczne potwierdzone 3-letnim doświadczeniem w pracy analityczno-badawczej (tworzenie koncepcji badań i narzędzi badawczych, analiza danych jakościowych lub ilościowych formułowanie wniosków i rekomendacji).
 • Ekspercka wiedza z min. 3 spośród następujących obszarów:

-        polityka na rzecz uczenia się przez całe życie, aktualne trendy w tym zakresie oraz  mechanizmy jej wspierania, w szczególności mechanizmy wdrażane w ramach Unii Europejskiej;

-        walidacja uczenia się pozaformalnego i nieformalnego (pożądane: w rozumieniu ustawy o ZSK), a w szczególności weryfikacja kompetencji społecznych oraz kluczowe dokumenty wydane przez organy Unii Europejskiej i podlegające im instytucje;

-        zapewnianie jakości procesu weryfikacji kompetencji społecznych lub nadawania kwalifikacji (pożądane: w rozumieniu ustawy o ZSK);

-        stosowanie języka efektów uczenia się, np. w celu opisywania kwalifikacji rynkowych w rozumieniu zgodnym z ustawą o ZSK.

 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej i umiejętność współpracy, orientacja zadaniowa i elastyczność.
 • Doświadczenie w redagowaniu i edycji tekstów (ekspertyzy, raporty, materiały informacyjne).
 • Język angielski – C1 (konieczność prowadzenia desk research z uwzględnieniem materiałów anglojęzycznych zawierających specjalistyczne słownictwo).
 • Wykształcenie wyższe (preferowane wykształcenie w zakresie nauk społecznych, humanistycznych lub ekonomicznych).
 • Pożądane doświadczenia związane z weryfikacją kompetencji społecznych.
 • Pożądane doświadczenie w pracy koncepcyjnej nad interaktywnymi narzędziami on-line.

 

 

Oferujemy

 • Udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym w doskonaleniu ich założeń, unikatowa możliwość uczestniczenia w tworzeniu rozwiązań edukacyjnych.
 • Pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole.
 • Wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu.

 

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu. Pierwsza umowa na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony do końca realizacji projektu tj. do 31.12.2019r.
 • Możliwość uczestniczenia w realizacji kolejnych projektów dotyczących wdrażania ZSK.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 21.01.2018 na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Prosimy o wpisanie w tytule numeru ref.: ZSK2/Z4/EMWK/12/0401/P

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

IBE zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

Projekt „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym ” (dalej jako „Projekt”) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Informujemy, że Administratorem danych jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Dodatkowe informacje