Ekspert merytoryczny (ZSK1/Z1)

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” na stanowisko:

 

 

Ekspert merytoryczny

 

ZSK1/Z1/EM/15/1101/BIP

Miejsce pracy: Warszawa

 

Informacje nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji można znaleźć na stronie: http://www.kwalifikacje.gov.pl.

 

Wymagania wobec kandydatów:

- wykształcenie wyższe – preferowane nauki społeczne lub ekonomiczne

- doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków EFS;

- doświadczenie w pracy analitycznej;

- doświadczenie w przygotowywaniu publikacji z nw. obszaru tematycznego;

- znajomość głównych założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz zapisów ustawy o ZSK, a także wiedza ekspercka, przynajmniej z jednego spośród wymienionych obszarów:

 

1)      relacje między systemem edukacji i rynkiem pracy w Polsce (popyt i podaż na zawody i kompetencje, reformy systemu edukacji mające na celu pogłębienie relacji z rynkiem pracy, polski rynek pracy i system edukacji a trendy globalne i europejskie), 

2)      edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne oraz metody sprawdzania i potwierdzania kompetencji uzyskanych w ten sposób ,

3)      idea uczenia się przez całe życie oraz mechanizmy jej wspierania (w tym mechanizmy wdrażane w ramach UE),

4)      doradztwo edukacyjno-zawodowe i/lub HR;


- umiejętności z zakresu analizy i interpretacji danych ilościowych i jakościowych;

- umiejętność swobodnego posługiwania się słowem pisanym, w tym redagowania i edytowania tekstów ( tj. materiałów informacyjnych, raportów, artykułów publicystycznych lub naukowych);

- wysokie zdolności interpersonalne, w tym umiejętność pracy  zespołowej oraz umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi;

- dobra znajomość języka angielskiego (na poziomie co najmniej B2);

- dobra znajomość pakietu MS Office;

- odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, dokładność i rzetelność.

 

Dodatkowym atutem będzie:

doświadczenie w realizacji projektów badawczych i/lub wdrożeniowych w obszarze edukacji lub rynku pracy.

 

Główny zakres obowiązków:

Wykonywanie zadań w obszarze wsparcia dla kadr ministerstw  rozpatrujących wnioski o włączenie do ZSK kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego., takich jak:

- doradztwo dotyczące działań realizowanych w poszczególnych etapach związanych z rozpoznawaniem wniosku o włączenie do ZSK kwalifikacji (np. w zakresie współpracy z wnioskodawcą, odnośnie trybu postępowania, konsultacje w sprawach proceduralnych);

- opiniowanie oraz projektowanie rozwiązań merytorycznych i organizacyjnych pozwalających na wspieranie realizacji procesów dotyczących funkcjonowania ZSK;

- przygotowywanie  propozycji rekomendacji,  które mogą posłużyć do usprawniania rozwiązań  przyjętych w ZSK;

- odpowiedzialność za tworzenie poradników, materiałów informacyjnych i szkoleniowych  wspierających działania administracji centralnej w obszarze kwalifikacji;

- tworzenie  raportów, publikacji i materiałów wspierających interesariuszy ZSK;

- uczestniczenie w prowadzeniu seminariów dla administracji centralnej;

- opracowywanie wkładu merytorycznego do dokumentacji związanej z realizacją zamówień publicznych oraz  współpraca z wykonawcami zadań zleconych (m.in. autorami ekspertyz, opinii i analiz);

- udział w wydarzeniach zewnętrznych jako reprezentant Projektu ZSK.

 

Oferujemy

- Udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym w doskonaleniu ich założeń, unikatowa możliwość uczestniczenia w tworzeniu rozwiązań edukacyjnych.

- Pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole.

- Wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. do 21 stycznia 2018 r.

Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu. Pierwsza umowa na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony do końca realizacji projektu.

Możliwość uczestniczenia w realizacji kolejnych projektów dotyczących wdrażania ZSK.

 

Prosimy o wpisanie w tytule NR REF: ZSK1/Z1/EM/15/1101/BIP

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

IBE zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 

Projekt „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” (dalej jako „Projekt”) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Informujemy, że Administratorem danych jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

Dodatkowe informacje