Ekspert merytoryczny ds. sektorowych ram kwalifikacji

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym ” na stanowisko:

 

 

Ekspert merytoryczny ds. sektorowych ram kwalifikacji

 

NR REF.: ZSK2/Z6/EMSK/19/1601/P

Miejsce pracy: Warszawa

 

Głównymi zadaniami osoby zatrudnionej na stanowisku będzie nadzór i bieżące wsparcie w zakresie realizacji procesów: opracowywania założeń merytorycznych i przeprowadzania badań ilościowych i jakościowych oceniających funkcjonowanie kwalifikacji w sektorze motoryzacji i produkcji przemysłowej, opracowywania sektorowych ram kwalifikacji (SRK) w tychże sektorach, a także opracowywania opisów kwalifikacji wraz z materiałami niezbędnymi do ich certyfikowania (opis walidacji, opis systemu zapewniania jakości, przykładowe narzędzia walidacji). Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie sprawowała nadzór nad bieżącą współpracą z przedstawicielami wyłonionych w przetargu instytucji realizujących wymienione powyżej działania, a także uczestniczyła w pracach koncepcyjnych związanych z udoskonaleniem rozwiązań w tym obszarze oraz z przygotowaniem postępowań przetargowych od strony merytorycznej.

 

 

Informacje nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK)  można znaleźć na stronie: http://www.kwalifikacje.gov.pl.

 

 

Główne obowiązki

 • Konsultacje produktów zadania, na wszystkich etapach jego realizacji w celu zapewnienia zgodności z założeniami ZSK.
 • Nadzór nad monitorowaniem realizacji zamówień zgodnie z harmonogramami ustalonymi z poszczególnymi wykonawcami.
 • Udział w opracowywaniu założeń merytorycznych dotyczących procesu opracowywania sektorowych ram kwalifikacji, opisów kwalifikacji, scenariuszy walidacji oraz systemu wewnętrznego zapewniania jakości.
 • Udział w poszczególnych etapach badań dotyczących oceny funkcjonowania kwalifikacji w wybranych branżach – pełnienie roli eksperta merytorycznego zarówno w kontaktach z uczestnikami badania, jak i z prowadzącymi badanie, udział w opracowywaniu koncepcji badania oraz adaptowaniu narzędzi badawczych..
 • Konsultacje merytoryczne dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedur przetargowych.
 • Prezentowanie rezultatów realizowanego zadania na forum krajowym i międzynarodowym, prowadzenie seminariów wdrażających dla wykonawców opracowujących SRK oraz szkoleń i konsultacji wewnętrznych dla pracowników.
 • Przekazywanie informacji na temat budowy i wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce, a zwłaszcza jego sektorowego kontekstu.

Wymagania

 • Wyższe (preferowane wykształcenie w zakresie nauk społecznych, humanistycznych lub ekonomicznych), mile widziane studia doktoranckie.
 • Co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prac analitycznych lub badawczych, w tym przynajmniej rok w pracach bezpośrednio związanych z wdrażaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • Doświadczenie we współpracy z różnego typu instytucjami (podmiotami komercyjnymi, instytucjami rynku pracy, organizacjami pozarządowymi, w tym w szczególności interesariuszami ZSK) w obszarze edukacji lub rynku pracy np. w roli koordynatora projektu, zleceniodawcy, wykonawcy ekspertyz/badań/analiz.
 • Ekspercka wiedza na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, zwłaszcza w zakresie opisywania kwalifikacji lub opracowywania sektorowych ram kwalifikacji, poświadczona pracą w tym obszarze oraz autorstwem opracowań na temat ZSK.
 • Duże doświadczenie w prowadzeniu seminariów, warsztatów, szkoleń.
 • Poświadczona publikacjami umiejętność tworzenia i redakcji tekstów, w tym raportów, analiz, artykułów naukowych.
 • Wysokie zdolności interpersonalne oraz umiejętność współpracy wewnątrz dużego zespołu projektowego.
 • Bardzo dobra organizacja pracy i wysoki poziom odpowiedzialności za realizowane zadania.
 • Język angielski (poziom C1)

 

 

 

 

Oferujemy

 

 • Udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym w doskonaleniu ich założeń, unikatowa możliwość uczestniczenia w tworzeniu rozwiązań edukacyjnych.
 • Pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole.
 • Wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu.
 • Zatrudnienie na umowę o pracę (z okresem próbnym) na czas realizacji projektu do 31.12.2019.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 29.01.2018 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Prosimy o wpisanie w tytule NR REF.: ZSK2/Z6/EMSK/19/1601/P

 

Proponowane wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi od około 7650 PLN do około 9100  PLN brutto. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

IBE zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 

Projekt „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym ” (dalej jako „Projekt”) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Informujemy, że Administratorem danych jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Dodatkowe informacje