Trener

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu „“Funkcjonowanie i Rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji”na stanowisko:

 

 

Trener

NR REF.: ZRK/Z7/T/17/1501/BIP

Miejsce pracy: Warszawa

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiadała za przygotowanie i przeprowadzenie seminariów informacyjnych, konferencji, warsztatów, spotkań roboczych zgodnie z zaplanowanym w projekcie harmonogramem.

 

Informacje nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK)  można znaleźć na stronie: http://www.kwalifikacje.gov.pl.

 

 

Główne obowiązki

 • Przygotowanie i prowadzenie seminariów informacyjnych, warsztatów, spotkań roboczych zgodnie ze sztuką trenerską oraz zapotrzebowaniem poszczególnych grup odbiorców.
 • Przygotowanie niezbędnych materiałów informacyjnych, ćwiczeniowych, prezentacji i innych materiałów niezbędnych do właściwego przeprowadzenia zaplanowanych seminariów.
 • Prowadzenie ewaluacji przeprowadzonych seminariów informacyjnych i omawianie wyników z ekspertami merytorycznymi w celu dokonywania niezbędnych modyfikacji.
 • Prowadzenie spotkań wewnętrznych dla pracowników projektu, wskazywanie nowych możliwości, dróg rozwoju systemu na podstawie doświadczeń seminaryjnych.
 • Tworzenie raportów, rekomendacji, wskazówek do rozwoju systemu.
 • Współtworzenie z zespołem ekspertów merytorycznych publikacji, opracowań merytorycznych, ulotek, broszur wykorzystywanych w projekcie.

 

Wymagania

 • Min. trzyletnie doświadczenie trenerskie w prowadzeniu seminariów, szkoleń (otwartych i zamkniętych), warsztatów  dla osób dorosłych.
 • Wykształcenie wyższe oraz przygotowanie do pracy w charakterze trenera (zaświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych/kursów/szkoleń z zakresu umiejętności trenerskich)
 • Doświadczenie we współpracy z podmiotami zewnętrznymi/ potencjalnymi interesariuszami projektu, podmiotami, których działalność związana jest z certyfikacją, walidacją lub zapewnianiem jakości.
 • Bardzo dobra organizacja pracy i wysoki poziom odpowiedzialności za realizowane zadania.
 • Bardzo dobra znajomość programów Excel, Power Point. Mile widziana podstawowa znajomość programów graficznych.
 • Znajomość głównych założeń ZSK oraz ZRK
 • Język angielski (poziom B1)

Oferujemy

 

 • Udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym w doskonaleniu ich założeń, unikatowa możliwość uczestniczenia w tworzeniu rozwiązań edukacyjnych.
 • Pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole.
 • Wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu.
 • Zatrudnienie na umowę o pracę (z okresem próbnym) na czas realizacji projektu do 31.12.2019.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 29.01.2018 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Prosimy o wpisanie w tytule NR REF.: ZRK/Z7/T/17/1501/BIP

 

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych.

w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

IBE zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 

Projekt “Funkcjonowanie i Rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji” (dalej jako „Projekt”) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Informujemy, że Administratorem danych jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Dodatkowe informacje