Prawnik - ekspert merytoryczny

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym” na stanowisko:

 

 

Prawnik – ekspert merytoryczny

 

NR REF. ZSK2/Z1/PEM/2201/BIP

Miejsce pracy: Warszawa

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za doradztwo dotyczące działań realizowanych na poszczególnych etapach realizacji projektu.

Informacje nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji można znaleźć na stronie: http://www.kwalifikacje.gov.pl.

 

 

 

Główne obowiązki

 

- doradztwo dotyczące działań realizowanych w poszczególnych etapach związanych z rozpoznawaniem wniosku o włączenie do ZSK kwalifikacji, w zakresie merytorycznych aspektów związanych z rozpoznaniem wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania;

- opiniowanie oraz projektowanie rozwiązań merytorycznych i organizacyjnych pozwalających na wspieranie realizacji procesów dotyczących funkcjonowania ZSK;

- doradztwo prawne uwzględniające specyfikę ZSK przy działaniach dotyczących wdrażania ZSK;

- identyfikacja uwarunkowań prawnych w systemie prawnym i doradztwo prawne przy przygotowywaniu korekt w wypracowywanych w projekcie rozwiązaniach zapewniających spójność całego systemu prawnego i instytucji ZSK;

- doradztwo prawne dla ministra koordynatora oraz kadr ministerstw przy realizacji zadań wynikających z ustawy o ZSK, wdrażających ustawę o ZSK;

- przygotowywanie  propozycji rekomendacji,  które mogą posłużyć do usprawniania rozwiązań  przyjętych w ZSK;

 

Wymagania:

 

- posiadanie tytułu radcy prawnego lub adwokata, ew. w trakcie aplikacji;

- znajomość ustawy o ZSK

- znajomość prawnych aspektów związanych z włączaniem do ZSK kwalifikacji

- doświadczenie (minimum 2-letnie) w doradztwie prawnym

- znajomość zasad funkcjonowania projektów finansowanych z UE,

- samodzielność i odpowiedzialność,

- dokładność i skrupulatność,

- komunikatywność,

- umiejętność ”pisania ze zrozumieniem”,

- doskonała organizacja pracy własnej,

- umiejętność pracy pod presją czasu,

- wysoka kultura osobista,

- znajomość języka angielskiego (na poziomie B1).

 

Oferujemy:

 

- Udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym w doskonaleniu ich założeń, unikatowa możliwość uczestniczenia w tworzeniu rozwiązań edukacyjnych.

- Pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole.

- Wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. do 7 lutego 2018 r.

 

Warunki zatrudnienia:

 

- Zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu. Pierwsza umowa na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony do końca realizacji projektu tj. do 31.12.2019 r.

- Możliwość uczestniczenia w realizacji kolejnych projektów dotyczących wdrażania ZSK.

 

Prosimy o wpisanie w tytule NR REF.: ZSK2/Z1/PEM/2201/BIP

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

IBE zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 

Projekt „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym ” (dalej jako „Projekt”) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Informujemy, że Administratorem danych jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

 

Dodatkowe informacje