Główny Specjalista ds. badań i analiz - sektorowe ramy kwalifikacji

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym ” na stanowisko:

 

 

Główny Specjalista ds. badań i analiz - sektorowe ramy kwalifikacji

 

NR REF.: ZSK2/Z6/GSSK/23/2901/BIP

Miejsce pracy: Warszawa

 

Głównymi zadaniami osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie wsparcie procesu opracowywania założeń merytorycznych oraz przeprowadzania badań mających na celu ocenę funkcjonowania kwalifikacji w dwóch sektorach: motoryzacji i produkcji przemysłowej. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie sprawowała nadzór nad bieżącą współpracą z przedstawicielami wyłonionych w przetargu instytucji realizujących wymienione powyżej działania, a także uczestniczyła w pracach koncepcyjnych związanych z udoskonaleniem rozwiązań w tym obszarze oraz z przygotowaniem postępowań przetargowych od strony merytorycznej. Dodatkowo, do jej zadań będzie należeć wsparcie procesu opracowywania sektorowych ram kwalifikacji (SRK) w w/w sektorach, a także opracowywania opisów kwalifikacji wraz z materiałami niezbędnymi do ich certyfikowania (opis walidacji, opis systemu zapewniania jakości, przykładowe narzędzia walidacji).

 

 

Informacje nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK)  można znaleźć na stronie: http://www.kwalifikacje.gov.pl.

 

 

Główne obowiązki

 • Udział w przygotowaniach i przeprowadzeniu prac przetargowych (np.: przygotowanie założeń i wkładu merytorycznego do dokumentacji przetargowej, spotkania z potencjalnymi wykonawcami).
 • Bieżąca współpraca z wykonawcami, a w tym między innymi: analiza jakości produktów dostarczanych przez wykonawców, przygotowywanie i przekazywanie informacji zwrotnej oraz monitorowanie terminowej realizacji zamówień zgodnie z ustalonymi harmonogramami.
 • Udział w pracach koncepcyjnych i badawczo-rozwojowych we współpracy z ekspertem merytorycznym i członkami zespołu ZSK, obejmujących między innymi:
  • opracowywanie rozwiązań z zakresu zarządzania kwalifikacjami sektorowymi, w tym opracowanie sektorowych ram kwalifikacji oraz opisów kwalifikacji,
  • przygotowanie badań funkcjonowania kwalifikacji w sektorach i narzędzi badawczych do ich przeprowadzenia.
 • Gromadzenie i opracowywanie informacji dotyczących polityk publicznych, projektów, praktyk i badań z zakresu kwalifikacji sektorowych w Polsce i za granicą (desk-research).
 • Prezentacja wyników prowadzonych badań podczas krajowych i międzynarodowych konferencji oraz wizyt studyjnych, dotyczących różnych aspektów funkcjonowania systemu kwalifikacji, w szczególności sektorowych aspektów tego systemu.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe (preferowane w zakresie nauk społecznych, humanistycznych lub ekonomicznych).
 • Co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji badań społecznych.

·         Doświadczenie w opracowywaniu narzędzi i realizacji badań jakościowych, np. indywidualnych wywiadów pogłębionych i wywiadów fokusowych. Znajomość podstawowych pakietów statystycznych i innych narzędzi analizy danych.

 

 • Pożądane doświadczenie we współpracy z różnego typu instytucjami (podmiotami komercyjnymi, instytucjami rynku pracy, organizacjami pozarządowymi) w obszarze edukacji lub rynku pracy np. w roli koordynatora projektu, zleceniodawcy, wykonawcy ekspertyz/badań/analiz.
 • Wiedza na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, zwłaszcza w zakresie opisywania kwalifikacji lub opracowywania sektorowych ram kwalifikacji.
 • Doświadczenie w prowadzeniu seminariów, warsztatów, szkoleń.
 • Wysokie zdolności interpersonalne i analityczne oraz umiejętność współpracy wewnątrz dużego zespołu projektowego.
 • Bardzo dobra organizacja pracy i wysoki poziom odpowiedzialności za realizowane zadania.
 • Znajomość języka angielskiego - poziom C1.

Oferujemy

 

 • Udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym w doskonaleniu ich założeń, unikatowa możliwość uczestniczenia w tworzeniu rozwiązań edukacyjnych.
 • Pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole.
 • Wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu.
 • Zatrudnienie na umowę o pracę (z okresem próbnym) na czas realizacji projektu do 31.12.2019.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 12.02.2018 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Prosimy o wpisanie w tytule NR REF.: ZSK2/Z6/GSSK/23/2901/P

 

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

IBE zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 

Projekt „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym ” (dalej jako „Projekt”) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Informujemy, że Administratorem danych jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Dodatkowe informacje