Główny Specjalista ds. redakcji

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu: „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”

na stanowisko: 

Główny specjalista ds. redakcji

 

Nr ref. ZSK3/63/Z7/0806/BIP

 

Specjalista ds. redakcji planuje i realizuje działania wynikające ze strategii upowszechniania ZSK (Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji).

Informacje nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji można znaleźć na stronie:http://www.kwalifikacje.gov.pl.

 

Główne obowiązki

       Redakcja  merytoryczna, językowa, techniczna, korekta publikacji i materiałów powstających w projekcie.

       Współpraca i koordynacja procesu wydawniczego zaplanowanych publikacji.

       Opiniowanie treści publikacji i materiałów szkoleniowych oraz upowszechniających, dbałość o stosowaną terminologię i poprawność językową.

       Korekta tekstów marketingowych pod kątem poprawności językowej przygotowywanych do mediów społecznościowych, artykułów i informacji prasowych.

       Współpraca z grafikami i DTP.

       Współpraca przy tworzeniu koncepcji tekstów informacyjnych i promocyjnych.

       Opracowywanie wkładu merytorycznego do dokumentacji przetargowej.

       Prowadzenie umów wydawniczych.

       Współpraca z podwykonawcami.

       Nadzorowanie podwykonawców i monitorowanie terminowości oraz jakości realizacji zamówień.

 

Wymagania

       Min. 3-letnie doświadczenie w samodzielnej pracy redaktorskiej - mile widziane portfolio.

       Umiejętność szybkiego i sprawnego pisania tekstów w języku polskim.

       Doświadczenie we współpracy z redaktorami, korektorami, grafikami, operatorami DTP, drukarniami, instytucjami zewnętrznymi.

       Chęć do poszukiwania nowych rozwiązań, proaktywne podejście do nowych tematów.

       Wykształcenie wyższe, preferowana filologia polska.

       Znajomość języka angielskiego min. na poziomie B1.

 

  

Mile widziane

       Doświadczenie w pracy z placówkami naukowymi, administracji państwowej, urzędami, uczelniami, pracodawcami.

       Znajomość zagadnień z zakresu edukacji lub/i polityki społecznej lub/i rynku pracy.

 

Oferujemy

       Udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym w doskonaleniu ich założeń, unikatowa możliwość uczestniczenia w tworzeniu rozwiązań edukacyjnych.

       Pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole.

       Wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  do 24.06.2018

 

Warunki zatrudnienia

 

       Wynagrodzenie zasadnicze brutto w przedziale: 5000-6000 zł.

       Zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu. Pierwsza umowa na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony do końca realizacji projektu tj. do 31.12.2020 r.

       Możliwość uczestniczenia w realizacji kolejnych projektów dotyczących wdrażania ZSK.

 

Prosimy o wpisanie w tytule NR REF.:  ZSK3/63/Z7/0806/BIP

 

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Badań Edukacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji lub przyszłych rekrutacji, zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119, z dnia 4 maja 2016 r., str. 1)”

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

• Administrator danych i kontakt do niego: Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180, Warszawa; e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ; Tel: 22 2417100

• Kontakt do inspektora ochrony danych:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

• Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.

• Podstawa prawna: Art. 22ust. 1 i 4 ustawy Kodeks Pracy i przepisów wykonawczych do tej ustawy w zakresie określonym w tych aktach prawnych, na podstawie wyrażonej zgody w pozostałym zakresie.

• Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy.

• Kandydat posiada prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

• Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

• Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie jest stosowane profilowanie.

• Podanie przez Kandydata danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału
w procesie rekrutacyjnym.

 IBE zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 

 

Projekt „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Dodatkowe informacje