Główny Specjalista ds. badań i analiz (Z6/ZSK2)

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym” oraz na stanowisko:

 

Główny Specjalista ds. badań i analiz

NR REF.: ZSK2/ZSK3/Z6/GS/62/0806/BIP

Miejsce pracy: Warszawa

 

Głównymi zadaniami osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie wsparcie procesu opracowywania założeń merytorycznych oraz przeprowadzania badań mających na celu ocenę funkcjonowania kwalifikacji w dwóch sektorach: motoryzacji i produkcji przemysłowej. Dodatkowo, do jej zadań będzie należeć wsparcie procesu wypracowywania innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania kwalifikacjami typowymi dla w/w branż. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie sprawowała nadzór nad bieżącą współpracą z przedstawicielami wyłonionych w przetargu instytucji realizujących wymienione powyżej działania, a także uczestniczyła w pracach koncepcyjnych związanych z udoskonaleniem rozwiązań w tym obszarze oraz z przygotowaniem postępowań przetargowych od strony merytorycznej.

 

Zapraszamy również do zapoznania się z ogłoszeniem na stanowisko: Specjalista ds. Badań i analiz – sektorowe ramy kwalifikacji na stronie www.bip.ibe.edu.pl

 

Informacje nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK)  można znaleźć na stronie: http://www.kwalifikacje.gov.pl

 

Główne obowiązki 

 • Opracowywanie koncepcji oraz narzędzi badawczych do badań rynku pracy.
 • Bieżąca współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie:
 • analizy jakości dostarczanych produktów (raportów, analiz itp.),
 • udzielania wsparcia merytorycznego związanego z tworzeniem nowych rozwiązań w zakresie kwalifikacji,
 • monitorowania terminowej realizacji zamówień zgodnie z ustalonymi harmonogramami.
 • Udział w pracach koncepcyjnych i badawczo-rozwojowych służących wypracowaniu kwalifikacji w różnych branżach.
 • Gromadzenie i opracowywanie informacji dotyczących polityk publicznych, projektów, praktyk i badań z zakresu kwalifikacji w Polsce i za granicą.
 • Udział w krajowych konferencjach i seminariach oraz prezentacja wyników prowadzonych badań i postępów we wdrażaniu rozwiązań dotyczących kwalifikacji.
 • Wsparcie merytoryczne i organizacyjne w zakresie realizacji zamówień publicznych, w tym sporządzanie i pilnowanie przepływu dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi oraz spotkania z potencjalnymi wykonawcami.

 

Wymagania

 

 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów oraz badań społecznych.
 • Doświadczenie we współpracy z różnego typu instytucjami (podmiotami komercyjnymi, instytucjami rynku pracy,   organizacjami pozarządowymi) w obszarze edukacji lub rynku pracy np. w roli koordynatora projektu, zleceniodawcy, wykonawcy ekspertyz/badań/analiz.
 • Znajomość podstawowych pakietów statystycznych i innych narzędzi analizy danych.
 • Doświadczenie w prowadzeniu seminariów, warsztatów, szkoleń.
 • Wysokie zdolności interpersonalne i analityczne oraz umiejętność współpracy wewnątrz dużego zespołu projektowego.
 • Bardzo dobra organizacja pracy i wysoki poziom odpowiedzialności.
 • Znajomość języka angielskiego - poziom B2/C1.
 • Wykształcenie wyższe (preferowane w zakresie nauk społecznych, humanistycznych lub ekonomicznych).

 

Mile widziane

 

 • Doświadczenie w opracowywaniu narzędzi i realizacji badań jakościowych, np. indywidualnych wywiadów pogłębionych i wywiadów fokusowych..
 • Wiedza na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 

Oferujemy

 • Wynagrodzenie zasadnicze w przedziale: 5600 – 6800 zł brutto
 • Udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym
  w doskonaleniu ich założeń, unikatowa możliwość uczestniczenia w tworzeniu rozwiązań edukacyjnych.
 • Pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole.
 • Wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu.
 • Zatrudnienie na umowę o pracę (z okresem próbnym) na czas realizacji projektu do 31.12.2019.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 20 czerwca 2018 r.  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

Prosimy o wpisanie w tytule NR REF. ZSK2/ZSK3/Z6/GS/62/0806/IP

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Badań Edukacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji lub przyszłych rekrutacji, zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119, z dnia 4 maja 2016 r., str. 1)”

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

• Administrator danych i kontakt do niego: Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180, Warszawa; e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ; Tel: 22 2417100

• Kontakt do inspektora ochrony danych:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

• Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.

• Podstawa prawna: Art. 22ust. 1 i 4 ustawy Kodeks Pracy i przepisów wykonawczych do tej ustawy w zakresie określonym w tych aktach prawnych, na podstawie wyrażonej zgody w pozostałym zakresie.

• Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy.

• Kandydat posiada prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

• Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

• Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie jest stosowane profilowanie.

• Podanie przez Kandydata danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału
w procesie rekrutacyjnym.

 IBE zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 

Projekt „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dodatkowe informacje