Specjalista ds. Badań i Analiz (ZSK2 / Z3)

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym” na stanowisko:

 

Specjalista ds. Badań i Analiz (ZSK2/Z3)

Miejsce pracy: Warszawa

Numer referencyjny: ZSK2/Z3/SBA/35/1406/BIP

 

Głównymi zadaniami osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie wspomaganie od strony merytorycznej i organizacyjnej procesu wsparcia podmiotów zainteresowanych opracowywaniem sektorowych ram kwalifikacji (SRK), a także podmiotów opracowujących opisy innowacyjnych kwalifikacji z tych sektorów, wraz z opisami walidacji i wewnętrznego systemu (WSZJ), przykładowymi narzędziami walidacji, a także wnioskami o włączenie kwalifikacji do ZSK oraz nadanie uprawień do ich certyfikowania w zadanym terminie.

 

Informacje nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) można znaleźć na stronie: http://www.kwalifikacje.gov.pl.

 

Główne obowiązki:

·     wsparcie prac zespołu realizowanych w obszarze opracowywania nowych oraz aktualizowania istniejących kwalifikacji,

·    udział w przygotowaniach i przeprowadzeniu prac przetargowych (np.: przygotowanie założeń i wkładu merytorycznego do dokumentacji przetargowej, spotkania z potencjalnymi wykonawcami, szacowanie rynku),

·         udział w pracach koncepcyjnych i badawczo-rozwojowych we współpracy z członkami zespołu ZSK,

·         wsparcie zespołu w zakresie realizowanych zadań.

 

Wymagania:

·         wykształcenie wyższe – preferowane nauki humanistyczne, społeczne, ekonomiczne prawnicze;

·         mile widziane studia podyplomowe prawo zamówień publicznych;

·         minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe;

·         umiejętność analizowania i opracowywania informacji, dokumentów, raportów;

·         doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej;

·       znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych i zasad konkurencyjności; umiejętność dobrej organizacji pracy i orientacja na jakość w oparciu o zasady prowadzenia projektu;

·         wysokie kompetencje społeczne i terminowość realizacji zadań;

·         samodzielność i odpowiedzialność;

·         dokładność i skrupulatność;

·         komunikatywność;

·         umiejętność ”pisania ze zrozumieniem”;

·         doskonała organizacja pracy własnej;

·         umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Oferujemy:

·         wynagrodzenie zasadnicze w przedziale: 5000 - 6000 zł brutto;

·     udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym w doskonaleniu ich założeń, unikatowa możliwość uczestniczenia w tworzeniu rozwiązań edukacyjnych;

·         pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole;

·         wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu;

·         zatrudnienie na umowę o pracę (z okresem próbnym) na czas realizacji projektu do 31.12.2019.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 20.06.2018 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

Prosimy o wpisanie w tytule

NR REF. ZSK2/Z3/SBA/35/1406/BIP

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Badań Edukacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji lub przyszłych rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119, z dnia 4 maja 2016 r., str. 1)”

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

• Administrator danych i kontakt do niego: Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180, Warszawa; e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ; Tel: 22 2417100

• Kontakt do inspektora ochrony danych:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

• Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.

• Podstawa prawna: Art. 22ust. 1 i 4 ustawy Kodeks Pracy i przepisów wykonawczych do tej ustawy w zakresie określonym w tych aktach prawnych, na podstawie wyrażonej zgody w pozostałym zakresie.

• Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy.

• Kandydat posiada prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

• Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

• Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie jest stosowane profilowanie.

• Podanie przez Kandydata danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału
w procesie rekrutacyjnym.

 IBE zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 

Projekt „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym ” oraz „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dodatkowe informacje