Trener /

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu „“Prowadzenie i Rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji”na stanowisko:

 

 

Trener

NR REF.: ZRK/Z7/T/17/1501/BIP

Miejsce pracy: Warszawa

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiadała za przygotowanie i przeprowadzenie seminariów informacyjnych, konferencji, warsztatów, spotkań roboczych zgodnie z zaplanowanym w projekcie harmonogramem.

 

Informacje nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK)  można znaleźć na stronie: http://www.kwalifikacje.gov.pl.

 

Główne obowiązki

 • Przygotowanie i prowadzenie seminariów informacyjnych, warsztatów, spotkań roboczych zgodnie ze sztuką trenerską oraz zapotrzebowaniem poszczególnych grup odbiorców.
 • Przygotowanie niezbędnych materiałów informacyjnych, ćwiczeniowych, prezentacji i innych materiałów niezbędnych do właściwego przeprowadzenia zaplanowanych seminariów.
 • Prowadzenie ewaluacji przeprowadzonych seminariów informacyjnych i omawianie wyników z ekspertami merytorycznymi w celu dokonywania niezbędnych modyfikacji.
 • Prowadzenie spotkań wewnętrznych dla pracowników projektu, wskazywanie nowych możliwości, dróg rozwoju systemu na podstawie doświadczeń seminaryjnych.
 • Tworzenie raportów, rekomendacji, wskazówek do rozwoju systemu.
 • Współtworzenie z zespołem ekspertów merytorycznych publikacji, opracowań merytorycznych, ulotek, broszur wykorzystywanych w projekcie.

 

 

Wymagania

 • Min. trzyletnie doświadczenie trenerskie w prowadzeniu seminariów, szkoleń (otwartych i zamkniętych), warsztatów  dla osób dorosłych.
 • Wykształcenie wyższe oraz przygotowanie do pracy w charakterze trenera (zaświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych/kursów/szkoleń z zakresu umiejętności trenerskich)
 • Doświadczenie we współpracy z podmiotami zewnętrznymi/ potencjalnymi interesariuszami projektu, podmiotami, których działalność związana jest z certyfikacją, walidacją lub zapewnianiem jakości.
 • Bardzo dobra organizacja pracy i wysoki poziom odpowiedzialności za realizowane zadania.
 • Bardzo dobra znajomość programów Excel, Power Point. Mile widziana podstawowa znajomość programów graficznych.
 • Znajomość głównych założeń ZSK oraz ZRK
 • Język angielski (poziom B1)

 

Oferujemy

 • Wynagrodzenie zasadnicze brutto w przedziale:6000 – 7000 zł
 • Udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym w doskonaleniu ich założeń, unikatowa możliwość uczestniczenia w tworzeniu rozwiązań edukacyjnych.
 • Pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole.
 • Wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu.
 • Zatrudnienie na umowę o pracę (z okresem próbnym) na czas realizacji projektu do 30.06.2020 r..

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 21.06.2018 na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Prosimy o wpisanie w tytule NR REF.: ZRK/Z7/T/17/1501/BIP

 

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Badań Edukacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji lub przyszłych rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119, z dnia 4 maja 2016 r., str. 1)”

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

• Administrator danych i kontakt do niego: Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180, Warszawa; e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ; Tel: 22 2417100

• Kontakt do inspektora ochrony danych:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

• Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.

• Podstawa prawna: Art. 22ust. 1 i 4 ustawy Kodeks Pracy i przepisów wykonawczych do tej ustawy w zakresie określonym w tych aktach prawnych, na podstawie wyrażonej zgody w pozostałym zakresie.

• Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy.

• Kandydat posiada prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

• Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

• Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie jest stosowane profilowanie.

• Podanie przez Kandydata danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału
w procesie rekrutacyjnym.

 IBE zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 

Projekt „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

• Kandydat posiada prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

• Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

• Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie jest stosowane profilowanie.

• Podanie przez Kandydata danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału
w procesie rekrutacyjnym.

 IBE zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

Projekt „Prowadzenie i Rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dodatkowe informacje