Administrator ds. obsługi użytkowników ZRK i komunikacji z otoczeniem - Ekspert ds. informatycznych

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu systemowego “Prowadzenie i Rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji” na stanowisko:

Administrator ds. obsługi użytkowników ZRK i komunikacji z otoczeniem - Ekspert ds. informatycznych

Miejsce pracy: Warszawa

Numer referencyjny: ZRK/Z1/AEI/36/1506/IP

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie wspierała opiekuna zadania w zakresie prawidłowej realizacji zadań w projekcie oraz bieżącego funkcjonowania Rejestru Kwalifikacji

Informacje nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) można znaleźć na stronie: http://www.kwalifikacje.gov.pl

Zachęcamy do zapoznania się z innymi ofertami pracy w Instytucie Badań Edukacyjnych na stronie www.bip.ibe.edu.pl

Główne obowiązki

 • Wspieranie zadań związanych z pracami w obszarze bieżącego funkcjonowania Rejestru Kwalifikacji.
 • Dbałość o realizację zadań, zgodnie z harmonogramem projektu.
 • Dbałość o spójność, jakość i poprawność merytoryczną rezultatów prowadzonych prac.
 • Administracja uprawnieniami i współpraca z użytkownikami.
 • Wsparcie w przygotowaniu dokumentacji przetargowej.
 • Wykonywanie zadań umożliwiających utrzymanie i rozwój systemu informatycznego.
 • Przygotowanie organizacyjne warsztatów.
 • Utrzymanie zasobów informatycznych.
 • Prowadzenie warsztatów dla użytkowników SI ZRK.
 • Przygotowywanie propozycji rekomendacji do modernizacji systemu informatycznego.
 • Publikacje artykułów i informacji na portalu ZRK.

Wymagania

 • Doświadczenie zawodowe min. 5 lat.
 • Doświadczenie w realizacji projektów.
 • Znajomość podstawowa, MySQL, Joomla, pakietu office i/ lub google docs, sheets and slides (z naciskiem na excel lub google sheets).
 • Znajomość uregulowań prawnych dotyczących ZSK, w tym ustawy o ZSK.
 • Wiedzę dotyczącą Rejestru Kwalifikacji.
 • Udział w projektowaniu rozwiązań informatycznych wspierających realizację zadań publicznych.
 • Doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych.
 • Doświadczenie w administracji publicznej.

Oferujemy

 • Wynagrodzenie zasadnicze brutto w przedziale: 7500 - 9000 zł 
 • Zatrudnienie w wymiarze 1 etatu.
 • Udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym w doskonaleniu ich założeń, unikatowa możliwość uczestniczenia w tworzeniu rozwiązań edukacyjnych.
 • Pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole.
 • Wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu.
 • Zatrudnienie na umowę o pracę (z okresem próbnym) z perspektywa zwarcia umowy na czas realizacji projektu.
 • Możliwość uczestniczenia w realizacji kolejnych projektów dotyczących wdrażania ZSK.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 26.06.2018 

Prosimy o wpisanie w tytule NR REF.: ZRK/Z1/AEI/36/1506/IP

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Badań Edukacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji lub przyszłych rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119, z dnia 4 maja 2016 r., str. 1)”

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

• Administrator danych i kontakt do niego: Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180, Warszawa; e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ; Tel: 22 2417100

• Kontakt do inspektora ochrony danych:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

• Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.

• Podstawa prawna: Art. 22ust. 1 i 4 ustawy Kodeks Pracy i przepisów wykonawczych do tej ustawy w zakresie określonym w tych aktach prawnych, na podstawie wyrażonej zgody w pozostałym zakresie.

• Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy.

• Kandydat posiada prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

• Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

• Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie jest stosowane profilowanie.

• Podanie przez Kandydata danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału
w procesie rekrutacyjnym.

 IBE zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

Projekt  “Prowadzenie i Rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dodatkowe informacje