Ekspert - Opiekun Zadania 6 (ZRK)

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu systemowego “Prowadzenie i Rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji” na stanowisko:

 

Ekspert - Opiekun Zadania 6

NR REF. ZRK/Z6/EOZ/41/2006/BIP

Miejsce pracy: Warszawa

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prawidłową realizację całości zadań prowadzonych w Zadaniu 6 wraz z zapewnieniem poprawności merytorycznej rezultatów prowadzonych prac w obszarze funkcjonowania Rejestru Kwalifikacji.

Informacje nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK)  można znaleźć na stronie: http://www.kwalifikacje.gov.pl

 

 

Główne obowiązki

- Odpowiedzialność za prawidłową realizację całości działań prowadzonych w Zadaniu 6;

- Wykonywanie zadań związanych z merytoryczną poprawnością całości prac w obszarze funkcjonowania Rejestru Kwalifikacji;

- Przygotowanie wkładu merytorycznego do dokumentacji przetargowej;

- Sprawdzanie poprawności merytorycznej przygotowywanych produktów zadania;

- Wykonywanie zadań związanych z tłumaczeniami kwalifikacji i tekstów angielskojęzycznych na portal ZRK;

- Współpraca z zadaniem 3 w zakresie tworzenia założeń projektowych wspomagających doradztwo zawodowe.

Wymagania

- Doświadczenie zawodowe min. 5 lat;

- Doświadczenie w realizacji projektów, w tym projektów finansowanych ze środków EFS;

- Dobra znajomość uregulowań prawnych dotyczących ZSK, w tym ustawy o ZSK;

- Wiedza dotyczącą funkcjonowania Rejestru Kwalifikacji i opisu kwalifikacji;

- Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;

- Doświadczenie w projektowaniu rozwiązań służących realizacji zadań publicznych, programów i innowacji.

 

Oferujemy

 

- Wynagrodzenie zasadnicze brutto w przedziale: 7000 – 8500 zł

- Udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym w doskonaleniu ich założeń, unikatowa możliwość uczestniczenia w tworzeniu rozwiązań edukacyjnych.

- Pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole.

- Wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu.

- Zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu. Pierwsza umowa na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony do końca realizacji projektu tj. do 30.06.2020 r.;

- Możliwość uczestniczenia w realizacji kolejnych projektów dotyczących wdrażania ZSK.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 27.06.2018 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

Prosimy o wpisanie w tytule NR REF. ZRK/Z6/EOZ/41/2006/BIP

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Badań Edukacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji lub przyszłych rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119, z dnia 4 maja 2016 r., str. 1)”

 

- Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

- Administrator danych i kontakt do niego: Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180, Warszawa; e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ; Tel: 22 2417100

- Kontakt do inspektora ochrony danych:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

- Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.

- Podstawa prawna: Art. 22ust. 1 i 4 ustawy Kodeks Pracy i przepisów wykonawczych do tej ustawy w zakresie określonym w tych aktach prawnych, na podstawie wyrażonej zgody w pozostałym zakresie.

- Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy.

- Kandydat posiada prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie jest stosowane profilowanie.

- Podanie przez Kandydata danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

- IBE zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

- Projekt “Prowadzenie i Rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

- Kandydat posiada prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie jest stosowane profilowanie.

- Podanie przez Kandydata danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

- IBE zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

- Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

Dodatkowe informacje