Redaktor Naczelny Czasopisma "Edukacja"

 

Wydawca kwartalnika naukowego,

Instytut Badań Edukacyjnych, poszukuje kandydatów na stanowisko

 

Redaktora Naczelnego Czasopisma

„EDUKACJA”

Miejsce pracy: Warszawa

 

Kwartalnik naukowy EDUKACJA (ISSN: 0239-6858, e-ISSN: 2449-8998)  ukazuje się nieprzerwanie od 1983 r. Publikuje artykuły z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii i dyscyplin pokrewnych, a także opracowań międzyobszarowych dotyczących polskiego systemu edukacyjnego.

W 2017 r. EDUKACJA została wpisana na listę C “Wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego” z liczbą 12 punktów. Czasopismo ukazuje się cztery razy w roku: 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia.

EDUKACJA jest obecna w elektronicznych bazach czasopism, takich jak ERIH Plus, EBSCO, Central and Eastern European Online Library, The Central European Journal of Social Sciences, Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa oraz na portalach społeczności akademickiej: Academia.edu, Google Scholar.

Czasopismo jest prowadzone zgodnie z zasadami otwartego dostępu (licencja CC BY). Redakcja nie pobiera opłat za zgłaszanie, prowadzenie, pobieranie ani udostępnianie artykułów.

 

Strona internetowa kwartalnika: http://www.edukacja.ibe.edu.pl/

 

Opis stanowiska pracy

 

Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą obejmować w szczególności:

 • nadzorowanie pracy zespołu redakcyjnego;
 • dbanie o standardy etyczne i merytoryczne pisma;
 • nadzorowanie wyboru recenzentów;
 • współpraca z wydawcą czasopisma;
 • tworzenie treści i promocji czasopisma;
 • współpraca z krajowymi i międzynarodowymi ośrodkami badawczymi i instytucjami oświatowymi w dziedzinie edukacji;
 • reprezentowanie czasopisma na spotkaniach i konferencjach naukowych;
 • rozwój bliskich stosunków roboczych z właściwymi instytucjami krajowymi i międzynarodowymi (w dziedzinie edukacji);
 • współpraca z członkami Rady Naukowej IBE.

 

Wymagane kwalifikacje i doświadczenie

 

 • stopień naukowy doktora habilitowanego z dyscypliny obejmującej badania edukacyjne;
 • doświadczenie związane z pracą w środowisku naukowym;
 • doświadczenie w pracy z recenzowanymi czasopismami naukowymi;
 • potwierdzony dorobek naukowy z zakresu edukacji w postaci publikacji krajowych i międzynarodowych;
 • doskonałe umiejętności komunikacyjne i organizacyjne;
 • kompetencje interpersonalne, w tym umiejętność współpracy z pracownikami naukowymi;
 • doświadczenie związane z pracą w środowisku międzynarodowym;
 • biegła znajomość języka polskiego i angielskiego;
 • mile widziana znajomość zasad funkcjonowania instytutów badawczych.  

 

Oferowane warunki:

 

 •  Czas trwania umowy: powołanie na czteroletnią kadencję przez Dyrektora IBE.
 • Planowany termin objęcia stanowiska: 1 sierpnia 2018 r.
 • Zatrudnienie na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną na czas kadencji.
 • Instytut oferuje wsparcie wydawnicze oraz zatrudnienie sekretarza redakcji.
 • Instytut zapewnia samodzielności działania w odniesieniu do zajmowanego stanowiska.

 

W ciągu trzech pierwszych miesięcy nowy Redaktor Naczelny zobowiązany jest przedstawić Radzie Naukowej IBE propozycję strategii rozwoju czasopisma wraz z proponowanym składem Rady Redakcyjnej i Rady Naukowej.

 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres:  dyrektor@ibe.edu.pl do 15 lipca 2018 r.

 

Prosimy o wpisanie w tytule: Nr ref. IBE/60/0506/60/BIP

 

Prosimy o zawarcie w aplikacji następującej informacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Badań Edukacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji lub przyszłych rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119, z dnia 4 maja 2016 r., str. 1)”

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 

 

• Administrator danych i kontakt do niego: Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180, Warszawa; e-mail:

• Kontakt do inspektora ochrony danych: z inspektorem można się skontaktować przesyłając informacje na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

• Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy na podstawie wyrażonej zgody.

• Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy.

Posiada Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

• Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie jest stosowane profilowanie; fakt przekazania dodatkowych danych, niewymaganych w ogłoszeniu, uznajemy za wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

 

IBE zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 

 

Dodatkowe informacje