Ekspert merytoryczny - prawnik (ZSK3)

 

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu  „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” na stanowisko:

 

Prawnik - Ekspert merytoryczny

 Nr ref.: ZSK3/Z1//71/0607/BIP

Miejsce pracy: Warszawa

 

Do jego głównych zadań należeć będzie: 

 • analiza rozwiązań prawnych przyjętych w ZSK - prowadzenie doradztwa w tym zakresie, opiniowanie oraz projektowanie rozwiązań służących efektywniejszej realizacji procesów w obszarze ZSK;
 • opracowywanie dokumentacji związanej z realizacją zamówień publicznych ( w tym założeń do  projektów umów) oraz ścisła współpraca z wykonawcami zadań zleconych (m.in. autorami ekspertyz, opinii i analiz);
 • reprezentowanie Instytutu Badań Edukacyjnych w spotkaniach zewnętrznych;
 • współpraca z opiekunem zadania (zespołu) i innymi zespołami zaangażowanymi we wdrażanie ZSK;
 • przygotowywanie  propozycji rekomendacji,  które mogą posłużyć do usprawniania rozwiązań  przyjętych w ZSK.

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe  (minimum 2-letnie) w doradztwie prawnym;
 • znajomość ustawy o ZSK;
 • doświadczenie zawodowe we współpracy z instytucjami zewnętrznymi;
 • doświadczenie zawodowe w pracy zespołowej zogniskowanej wokół budowania nowych koncepcji i rozwiązań;
 • wysokie kompetencje społeczne, i terminowość realizacji zadań;
 • samodzielność i odpowiedzialność;
 • dokładność i skrupulatność;
 • komunikatywność;
 • umiejętność ”pisania ze zrozumieniem”;
 • doskonała organizacja pracy własnej;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • wysoka kultura osobista;
 • znajomość języka angielskiego (na poziomie B1).

  

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 0,5 etatu. Pierwsza umowa na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony do końca realizacji projektu tj. do 31.12.2020 r.;
 • możliwość uczestniczenia w realizacji kolejnych projektów dotyczących wdrażania ZSK.

 

Oferujemy:

 • wynagrodzenie zasadnicze brutto w przedziale: 3500 - 4250 zł;
 • udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym w doskonaleniu ich założeń, unikatowa możliwość uczestniczenia w tworzeniu rozwiązań edukacyjnych;
 • pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole;
 • wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. do 20 lipca 2018 r.

Prosimy o wpisanie w tytule  Nr ref.: ZSK3/Z1//71/0607/BIP

 

                                                            

 

 

Prosimy o zawarcie w CV oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Badań Edukacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” albo oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Badań Edukacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji i przyszłych procesów rekrutacji” oraz poniższego Oświadczenia:

 

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

 

Oświadczam, iż zostałem/am poinformowana/y że:

• Administrator danych i kontakt do niego: Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180, Warszawa; e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ; Tel: 22 2417100

• Kontakt do inspektora ochrony danych:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

• Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.

• Podstawa prawna: Art. 22ust. 1 i 4 ustawy Kodeks Pracy i przepisów wykonawczych do tej ustawy w zakresie określonym w tych aktach prawnych, na podstawie wyrażonej zgody w pozostałym zakresie.

• Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy.

• Kandydat posiada prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

• Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

• Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie jest stosowane profilowanie.

• Podanie przez Kandydata danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

 IBE zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 

Projekt „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” (dalej jako „Projekt”) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

 

Dodatkowe informacje