Specjalista ds. badań i analiz (ZRK/Z3)

 

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu systemowego “Prowadzenie  i Rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji” na stanowisko:

 

 

Specjalista ds. badań i analiz

ZRK/74/SBA//Z3/1307/BIP

Miejsce pracy: Warszawa

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za udział w testach funkcjonalnych systemu informatycznego Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK),
i narzędzi wspierających.

 

 

Informacje nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK)  można znaleźć na stronie: http://www.kwalifikacje.gov.pl

 

 

Główne obowiązki:

 • Udział w testach funkcjonalnych systemu informatycznego ZRK i narzędzi wspierających;
 • Udział w pracach związanych z przygotowywaniem produktów zadania, w tym narzędzi online “Ścieżki rozwoju” i “Kompas” i innych powiązanych z grupowaniem kwalifikacji;
 • Przygotowanie wkładu merytorycznego do dokumentacji przetargowej dotyczące badań i ekspertyz przygotowywanych w ramach projektu ZRK;
 • Współpraca z wnioskodawcami/ ministerstwami/uczelniami/instytutami;
 • Udział w przygotowaniu  raportów i sprawozdań z monitorowania ZRK;
 • Udział w opracowaniu poradników, materiałów informacyjnych i szkoleniowych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – preferowane nauki społeczne, ekonomiczne, humanistyczne;
 • 3-letnie doświadczenie zawodowe, doświadczenie w pracy projektowej;
 • wiedza dotyczącą funkcjonowania Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji oraz  dobra znajomość założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;
 • wysokie zdolności interpersonalne: umiejętność współpracy wewnątrz zespołu oraz umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi;
 • umiejętność oraz chęć dzielenia się wiedzą z mniej doświadczonymi współpracownikami;
 • umiejętność posługiwania się słowem pisanym, w tym redagowania i edytowania tekstów;
 • nastawienie na realizację celów, dobra organizacja pracy własnej i elastyczność – umiejętność samodzielnego planowania swoich działań przy jednoczesnym określaniu priorytetów.

 

Oferujemy:

 • wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 5000 - 6000 zł brutto
 • zatrudnienie w wymiarze 1 etatu;
 • udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym w doskonaleniu ich założeń, unikatowa możliwość uczestniczenia w tworzeniu rozwiązań edukacyjnych;
 • pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole;
 • wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu;
 • zatrudnienie na umowę o pracę (z okresem próbnym) z perspektywa zwarcia umowy na czas realizacji projektu;
 • możliwość uczestniczenia w realizacji kolejnych projektów dotyczących wdrażania ZSK.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 22.07.2018 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

Prosimy o wpisanie w tytule NR REF.: ZRK/74/SBA//Z3/1307/BIP

 Prosimy o zawarcie w CV oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Badań Edukacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” albo oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Badań Edukacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji i przyszłych procesów rekrutacji” oraz poniższego Oświadczenia:

 

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

 

Oświadczam, iż zostałem/am poinformowana/y że:

• Administrator danych i kontakt do niego: Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180, Warszawa; e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ; Tel: 22 2417100

• Kontakt do inspektora ochrony danych:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

• Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.

• Podstawa prawna: Art. 22ust. 1 i 4 ustawy Kodeks Pracy i przepisów wykonawczych do tej ustawy w zakresie określonym w tych aktach prawnych, na podstawie wyrażonej zgody w pozostałym zakresie.

• Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy.

• Kandydat posiada prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

• Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

• Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie jest stosowane profilowanie.

• Podanie przez Kandydata danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

 IBE zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 

Projekt „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji”(dalej jako „Projekt”) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

 

Dodatkowe informacje