Specjalista ds. badań i analiz - wspieranie podmiotów włączających kwalifikacje rynkowe (ZSK3)

 

 

 Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”  na stanowisko:

 

Specjalista ds. badań i analiz - wspieranie podmiotów włączających kwalifikacje rynkowe

 

Miejsce pracy: Warszawa – 60% czasu pracy oraz kolejne 40 % na terenie Polski

 

Numer referencyjny: ZSK3/65/Z2/1506/BIP

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiadała za obszar wsparcia dla podmiotów zainteresowanych włączeniem kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego do ZSK, w tym kwalifikacji rynkowych.

 

Informacje nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK)  można znaleźć na stronie: http://www.kwalifikacje.gov.pl

 

 

 

Opis stanowiska 

 

 • Wsparcie merytoryczne prac w obszarze opisywania kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego zgodnie z wymogami ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, realizowanych we współpracy z partnerami społecznymi.
 • Współprowadzenie seminariów informacyjnych oraz spotkań roboczych dotyczących opisywania kwalifikacji w ZSK dla przedstawicieli zainteresowanych środowisk.
 • Współtworzenie produktów i rozwiązań o charakterze merytorycznym i organizacyjnym 
 • z zakresu opisu kwalifikacji w projekcie ZSK (np. publikacje, interaktywne materiały, system wsparcia dla podmiotów opisujących kwalifikacje rynkowe).
 • Opracowanie wkładu merytorycznego do dokumentacji związanej z realizacją zamówień publicznych oraz ścisła współpraca z wykonawcami zadań zleconych (m.in. autorami ekspertyz, opinii i analiz).
 • Przygotowywanie badań, analiz i ekspertyz na potrzeby projektu ZSK, dotyczących opisu kwalifikacji rynkowych.
 • Udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach, seminariach oraz spotkaniach z interesariuszami, wizytach studyjnych (w tym w roli prelegenta) dotyczących różnych aspektów funkcjonowania systemu kwalifikacji, w szczególności opisywania kwalifikacji rynkowych i współpracy z podmiotami opisującymi kwalifikacje rynkowe.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe – preferowane nauki społeczne lub ekonomiczne.
 • Znajomość głównych założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz zapisów ustawy o ZSK, a także wiedza dotycząca przynajmniej jednego spośród wymienionych obszarów: 
 1. relacje między systemem edukacji i rynkiem pracy w Polsce (popyt i podaż na zawody i kompetencje, reformy systemu edukacji mające na celu pogłębienie relacji edukacji z rynkiem pracy, polski rynek pracy i system edukacji a trendy globalne i europejskie),
 2. edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne oraz metody sprawdzania i potwierdzania kompetencji uzyskanych w ten sposób (w tym kompetencji społecznych),
 3. idea uczenia się przez całe życie oraz mechanizmy jej wspierania (w tym mechanizmy wdrażane w ramach UE),
 4. doradztwo edukacyjno-zawodowe i/lub HR.
 • Wysokie zdolności interpersonalne, w tym umiejętność pracy wewnątrz zespołu oraz umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi.
 • Umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i prezentowania informacji.
 • Doświadczenie w redagowaniu i edycji tekstów (ekspertyzy, raporty, materiały informacyjne).
 • Dobra znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.
 • Dobra znajomość pakietu MS Office.
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej i umiejętność współpracy, orientacja zadaniowa  i elastyczność.
 • Dodatkowym atutem będą:
 • Doświadczenie w realizacji projektów badawczych i/lub wdrożeniowych w obszarze edukacji lub rynku pracy.
 • Doświadczenie w opisywaniu efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji nadawanych w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego lub poza nimi.

   Oferujemy

 • Wynagrodzenie zasadnicze brutto w przedziale: 5000 – 6000 zł.
 • Udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym w doskonaleniu ich założeń, unikatowa możliwość uczestniczenia w tworzeniu rozwiązań edukacyjnych.
 • Pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole.
 • Wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu.

Warunki zatrudnienia

 • Zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu. Pierwsza umowa na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony do końca realizacji projektu tj. do 31.12.2020
 • Możliwość uczestniczenia w realizacji kolejnych projektów dotyczących wdrażania ZSK.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 25 lipca 2018 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Prosimy o wpisanie w tytule numeru ref. ZSK3/65/Z2/1506/BIP

 

 

 

Prosimy o zawarcie w CV oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Badań Edukacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” albo oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Badań Edukacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji i przyszłych procesów rekrutacji” oraz poniższego Oświadczenia:

 

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

 

Oświadczam, iż zostałem/am poinformowana/y że:

• Administrator danych i kontakt do niego: Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180, Warszawa; e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ; Tel: 22 2417100

• Kontakt do inspektora ochrony danych:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

• Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.

• Podstawa prawna: Art. 22ust. 1 i 4 ustawy Kodeks Pracy i przepisów wykonawczych do tej ustawy w zakresie określonym w tych aktach prawnych, na podstawie wyrażonej zgody w pozostałym zakresie.

• Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy.

• Kandydat posiada prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

• Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

• Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie jest stosowane profilowanie.

• Podanie przez Kandydata danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

 IBE zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 

Projekt „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”(dalej jako „Projekt”) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

 

 

 

Dodatkowe informacje