Specjalista ds. rozliczania projektów (IBE)

Obecnie, Instytut z uwagi na rozwój ambitnych projektów krajowych i międzynarodowych  poszukuje osoby na stanowisko:

 

 

Specjalista ds. rozliczania projektów

Miejsce pracy: Warszawa

Nr ref. IBE/SRP/1707/IBE

 

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za rozliczanie i monitoring realizacji planów fianansowych i harmonogramów projektów oraz ich rozliczanie.

 

Główne obowiązki:

a) monitoring poprawności wydatkowanych pieniędzy zgodnie z wnioskiem projektowym i umową na dofinansowanie projektu;

b) monitoring budżetów projektów i harmonogramów, a także reagowanie na potrzebę ewentualnych zmian w projekcie;

c) nadzór nad poprawnością aspektów finansowo-rozliczeniowych projektów, w tym kontrola wydatkowanych środków finansowych;

d) przygotowywanie dokumentacji finansowej projektu, wsparcie kierowników projektów w rozliczaniu finansowym projektu;

e) sporządzanie raportów i sprawozdań finansowych z projektów oraz wsparcie kierowników projektów w rozliczaniu finansowym projektów;

f) bieżąca obsługa administracyjna projektów w zakresie przepływu dokumentów;

g) prowadzenie dokumentacji oraz korespondencji wewnętrznej oraz zewnętrznej związanej z realizacją i rozliczaniem projektów oraz kontakt z instytucjami partnerskimi i finansującymi projekty;

h) bieżące monitorowanie wytycznych odnoszących się do projektów realizowanych przez IBE oraz przekazywanie istotnych informacji na ten temat pracownikom IBE odpowiedzialnym za ich wdrażanie. 

 

Wymagania:

a) co najmniej 2-letnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów, w tym współfinansowanych ze środków unijnych;

b) doświadczenie w nadzorowaniu budżetu i harmonogramu projektu, w tym współfinansowanych ze środków unijnych;

c) znajomość aktualnych zasad i wytycznych dotyczących realizacji projektów finansowanych oraz kwalifikowalności kosztów;

d) mile widziane doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów z programu Erasmus +; H2020 i POWER

e) bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, systematyczność;

f) samodzielność i dokładność w wykonywaniu zleconych zadań;

g) umiejętność analitycznego myślenia i dokładność w działaniu;

h) znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym;

i) praktyczna znajomość obsługi Pakietu MS Office, w szczególności Excela.

 

Oferujemy:

 

       pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole;

  wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do zakresu zadań.

 

Warunki zatrudnienia:

       wynagrodzenie zasadnicze w przedziale: 5400 -6000 zł brutto;

    zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu. Pierwsza umowa na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  do 19 sierpnia  2018 r.

 

Prosimy o wpisanie w tytuleNr ref. IBE/SRP/1707/IBE

 

Prosimy o zawarcie w CV oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Badań Edukacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” albo oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Badań Edukacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji i przyszłych procesów rekrutacji” oraz poniższego Oświadczenia:

 

 

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych 

- Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

- Administrator danych i kontakt do niego: Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180, Warszawa; e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ; Tel: 22 2417100

- Kontakt do inspektora ochrony danych:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

- Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.

- Podstawa prawna: Art. 22ust. 1 i 4 ustawy Kodeks Pracy i przepisów wykonawczych do tej ustawy w zakresie określonym w tych aktach prawnych, na podstawie wyrażonej zgody w pozostałym zakresie.

- Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy.

- Kandydat posiada prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie jest stosowane profilowanie.

- Podanie przez Kandydata danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

- IBE zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

- Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 

 

Dodatkowe informacje