Specjalista ds. badań i analiz, Regionalny doradca i promotor /ZSK/2/

 

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym ” na stanowisko:

 

 

Specjalista ds. badań i analiz – Regionalny doradca i promotor

Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK)

NR REF.: ZSK2/Z2/SDR/45/2606/BIP

Miejsce pracy: Warszawa

 

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyła w prowadzeniu działań związanych z przekazywaniem wiedzy i doradztwem w zakresie wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Razem z Głównym specjalistą będzie nawiązywała relacje, identyfikowała potrzeby i prowadziła działalność doradczą z interesariuszami i odbiorcami ZSK w dedykowanym regionie zgodnie z Ustawą o ZSK.

 

Informacje nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) można znaleźć na stronie: http://www.kwalifikacje.gov.pl

Główne obowiązki:

- utrzymywanie kontaktów i współpracy z kluczowymi lokalnymi odbiorcami i interesariuszami ZSK w regionie tj. np. z administracji samorządowej, urzędów, NGO, pracodawców, organizacji branżowych, uczelni, instytucji szkoleniowych, doradców zawodowych i edukacyjnych,

- nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z odbiorcami i interesariuszami ZSK w regionach, m.in. poprzez spotkania z nimi na terenie województwa oraz działania w zakresie docierania do ww. podmiotów i dostarczania im wiedzy jakiej potrzebują nt. ZSK,

- aktywne, przekonujące i skuteczne zapraszanie do współpracy, udziału w konferencjach, korzystania z doradztwa,

- pozyskiwanie potrzeb informacyjnych od potencjalnych odbiorców ZSK i interesariuszy (ankiety, wywiady, seminaria) i ich analiza pod kątem sformułowania zakresu doradztwa,

- usługi doradcze z obszaru tworzenia i wdrożenia ZSK (wyjaśnianie zasad działania i ról podmiotów uczestniczących, przekazywanie korzyści, przygotowanie do pełnienia roli instytucji certyfikujących lub prowadzących walidację),

- współpraca przy przygotowaniu i prowadzeniu seminariów oraz konferencji,

- przygotowanie sprawozdań z działalności w regionie w odniesieniu do planowanych celów i zadań zgodnie z obowiązującymi w IBE zasadami,

- udział w sieci współpracy pomiędzy doradcami-promotorami w regionach w zakresie wspierania, wymiany doświadczeń, planowania działań na rzecz wdrażania ZSK.

 

Wymagania:

- doświadczenie w pozyskiwaniu do współpracy różnych instytucji np. urzędów, lokalnych przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, firm sponsorujących,

- doświadczenie zawodowe co najmniej 2 letnie,

- doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu konferencji, seminariów, spotkań, eventów,

- umiejętność swobodnego posługiwania się słowem pisanym (doświadczenie w redakcji tekstów) i słowem mówionym (doświadczeniu w przeprowadzaniu prezentacji dla dużych grup),

- wysokie kompetencje społeczne i komunikacyjne, wytrwałość,

- dyspozycyjność, gotowość do wyjazdów służbowych, mile widziane prawo jazdy kat. B,

- umiejętność dobrej organizacji pracy i orientacja na jakość w oparciu o zasady prowadzenia projektu,

- umiejętność i chęć uczenia się oraz rozwoju w tematykach związanych z: funkcjonowaniem regionalnego rynku pracy, powiązaniami systemu edukacji z rynkiem pracy, metod sprawdzania i potwierdzania kompetencji uzyskanych na drodze poza formalnej edukacji itp.,

- dobra znajomość pakietu MS Office,

- wykształcenie wyższe,

- kurs zarządzania zmianą i projektami – mile widziany,

 

Oferujemy:

- wynagrodzenie zasadnicze brutto w przedziale: 5000 - 6000 złotych.

- wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w ramach uzgodnionej strategii w regionie,

- szerokie możliwości rozwoju zawodowego poprzez kontakt z różnymi podmiotami m.in. uczelniami, instytutami badawczymi, organizacjami, instytucjami samorządowymi,  - pracodawcami,

- udział w nowatorskich, ciekawych projektach edukacyjnych i dostęp do specjalistycznej wiedzy,

- wysoki poziom dynamiki i działania zgodnie z założeniami projektu,

- duży zakres uprawnień i reprezentacji Instytutu Badań Edukacyjnych w kontakcie z różnymi podmiotami,

Warunki zatrudnienia:

- zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu. Pierwsza umowa na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony do końca realizacji projektu tj. do 31.12.2019 r.

- możliwość uczestniczenia w realizacji kolejnych projektów dotyczących wdrażania ZSK.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  do 22 lipca 2018 r.

 

Prosimy o wpisanie w tytule:

NR REF.: ZSK2/Z2/SDR/45/2606/BIP

 

 

Prosimy o zawarcie w CV oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Badań Edukacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” albo oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Badań Edukacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji i przyszłych procesów rekrutacji” oraz poniższego Oświadczenia:

 

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

 

Oświadczam, iż zostałem/am poinformowana/y że:

• Administrator danych i kontakt do niego: Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180, Warszawa; e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ; Tel: 22 2417100

• Kontakt do inspektora ochrony danych:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

• Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.

• Podstawa prawna: Art. 22ust. 1 i 4 ustawy Kodeks Pracy i przepisów wykonawczych do tej ustawy w zakresie określonym w tych aktach prawnych, na podstawie wyrażonej zgody w pozostałym zakresie.

• Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy.

• Kandydat posiada prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

• Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

• Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie jest stosowane profilowanie.

• Podanie przez Kandydata danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

 IBE zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

Projekt „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Dodatkowe informacje