Specjalista ds. obsługi sekretariatu

 

Obecnie, Instytut z uwagi na rozwój ambitnych projektów krajowych i międzynarodowych  poszukuje osoby na stanowisko:

 

 

 

Specjalista ds. obsługi sekretariatu

 

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

 

Nr ref. IBE/75/S/1607/BIP

 

Główne zadania:

 

 • bieżąca obsługa sekretariatu Dyrekcji tj.:

           - obsługa rozmów telefonicznych,
           - prowadzenie kalendarzy spotkań z uwzględnieniem priorytetów,
           - sporządzanie protokołów oraz notatek ze spotkań,

 • koordynacja przepływu dokumentów w Instytucie;
 • czuwanie nad procedurami wewnętrznymi Instytutu;
 • zapewnienie dobrej komunikacji pomiędzy Dyrekcją a Kierownikami Zespołów;
 • wsparcie organizacyjne Dyrekcji;
 • sporządzanie pism.

Wymagania wobec kandydatów:

 

 • doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku administracyjno-biurowym;
 • wysokie umiejętności organizacji pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • swoboda w formułowaniu myśli w formie pisemnej i ustnej;
 • przedsiębiorczość, komunikatywność, sumienność , odpowiedzialność,
 • inicjatywa w działaniu, wielozadaniowość;
 • wysoka kultura osobista;
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office, poczty elektronicznej;
 • wykształcenie  wyższe;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację.

 

Oferujemy:

 

 • możliwość rozwoju zawodowego w strukturach Instytutu (udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej),
 • pakiet benefitów (m.in. karta Fit Profit, dofinansowanie do wypoczynku).

 

Warunki zatrudnienia:

 

 • wynagrodzenie zasadnicze w przedziale: 4500,00 -5000,00 zł brutto;
 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu. Pierwsza umowa na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony.

 

 

 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. do 19.08.2018r.

 

 

 

Prosimy o wpisanie w tytule: IBE/75/S/1607/BIP

 

 

 

 

 

Prosimy o zawarcie w CV oświadczenia:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Badań Edukacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” albo oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Badań Edukacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji i przyszłych procesów rekrutacji” oraz poniższego Oświadczenia:

 

 

 

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

 

 

 

Oświadczam, iż zostałem/am poinformowana/y że:

 

• Administrator danych i kontakt do niego: Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180, Warszawa; e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ; Tel: 22 2417100

 

• Kontakt do inspektora ochrony danych:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

• Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.

 

• Podstawa prawna: Art. 22ust. 1 i 4 ustawy Kodeks Pracy i przepisów wykonawczych do tej ustawy w zakresie określonym w tych aktach prawnych, na podstawie wyrażonej zgody w pozostałym zakresie.

 

• Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy.

 

• Kandydat posiada prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

• Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

• Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie jest stosowane profilowanie.

 

• Podanie przez Kandydata danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

 

 IBE zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

 

 

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje