Główny specjalista ds. badań i analiz (IBE/214/GS/MLA/Zad1/3107/BIP)

 

W związku z uruchomieniem długofalowych badań dotyczących sytuacji absolwentów szkół kształcących zawodowo poszukiwana jest osoba do Zespołu Badań i Analiz Edukacyjnych na stanowisko: Głównego specjalisty ds. badań i analiz (specjalizacja: badania losów absolwentów). Realizowane badanie „Monitorowanie Losów Absolwentów Szkół Zawodowych – etap II” stanowi kontynuację działań realizowanych przez IBE od 2015 roku. Celem tych działań jest wypracowanie i wsparcie wdrożenia systemowych narzędzi wykorzystujących dane administracyjne, zweryfikowane i uzupełnione w efekcie działań projektowych danymi sondażowymi do monitorowania losów absolwentów szkolnictwa branżowego: techników, szkół branżowych i szkół policealnych.

 

Główny specjalista ds. badań i analiz 

(nadzór nad badaniami podłużnymi)

 

Nr ref.: IBE/214/GS/MLA/Zad1/3107/BIP

Miejsce pracy: Warszawa 

Główne obowiązki:

 • współpraca z Wykonawcą terenowym badania, w tym: bieżący kontakt z Wykonawcą badania terenowego na potrzeby badań terenowych prowadzonych firmę zewnętrzną: beneficjenta projektu konkursowego EFS,
 • weryfikacja dokumentacji realizacji badań terenowych prowadzonych w ramach projektu konkursowego oraz weryfikacja jakości danych przekazywanych przez Wykonawcę,
 • przetwarzanie zbiorów danych sondażowych zebranych przez Wykonawcę badania terenowego, w tym: przekształcenia i łączenie zbiorów danych, kontrolę jakości i czyszczenie danych,
 • współpraca przy opracowaniu i pilotażu narzędzi badawczych,
 • współpraca przy analizie danych ilościowych i jakościowych, współpraca przy opracowaniu raportów i publikacji, prezentacji wyników badań i założeń projektu.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe, preferowane z zakresu: socjologii, psychologii, ekonometrii, statystyki, lub innych kierunków przygotowujących do analizy danych sondażowych;
 • min. 2-letnie doświadczenie badawcze – badania społeczne lub marketingowe, mile widziane doświadczenie w przygotowywaniu, analizie i dokumentowaniu danych z badań prowadzonych na losowych próbach;
 • wiedza i umiejętności techniczne w zakresie przetwarzania danych: ich struktur, sposobów konwersji między różnymi formatami plików i typami danych;
 • doświadczenie w planowaniu, prowadzeniu i nadzorowaniu zarządzania danymi w dużych badaniach sondażowych;
 • umiejętność analizy danych sondażowych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania (np. SPSS, Stata lub R) oraz opracowywania raportów merytorycznych z badań;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (min. poziom B1),
 • bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, systematyczność.
 • mile widziane doświadczenie w testowaniu skryptów ankiet CAPI/CAWI (np. CADAS).

Warunki zatrudnienia:

 •  zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu na okres próbny, z możliwością przedłużenia na czas określony do 31.12.2022 r.,
 • perspektywy pracy naukowej i kontynuacji zatrudnienia w IBE po okresie realizacji projektu,
 • wynagrodzenie zasadnicze: 6 100,00 zł brutto.
 
 Oferujemy:
 • udział w nowatorskim projekcie badawczym oraz budowie systemowych rozwiązań metodologiczno-statystycznych oraz instytucjonalnych, które mają na celu monitorowanie losów absolwentów szkół kształcących zawodowo w Polsce,
 • możliwość pracy na danych panelowych oraz prowadzenia analiz z wykorzystaniem danych administracyjnych,
 • współpracę i wsparcie przy opracowaniu publikacji naukowych, m.in. w obszarze socjologii rynku pracy i ekonomii edukacji,
 • możliwość współpracy i kontaktów z najlepszymi ośrodkami badawczymi w Polsce i na świecie zajmującymi się problematyką monitorowania losów absolwentów,
 • elastyczność, wysoki zakres samodzielności działania i zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego i naukowego w obszarze badań społecznych, w szczególności w obszarze szkolnictwa zawodowego i analiz statystycznych.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 25.08.2019 na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  

Prosimy o wpisanie w tytule Nr ref.: IBE/214/GS/MLA/Zad1/3107/BIP

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Badań Edukacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”,

oraz klauzuli zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach.”

 

Klauzula informacyjna

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych pod adresem poczty elektronicznej:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję 
na adres siedziby IBE.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane 
do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

 


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje