Główny specjalista ds. badań i analiz (Nr ref. IBE/215/GS/MLA/Zad3/0108/BIP)

W związku z uruchomieniem długofalowych badań dotyczących sytuacji absolwentów szkół kształcących zawodowo poszukiwana jest osoba do Zespołu Badań i Analiz Edukacyjnych na stanowisko: Głównego Specjalisty ds. Badań i Analiz (specjalizacja: statystyka i przetwarzanie danych). Realizowane badanie „Monitorowanie Losów Absolwentów Szkół Zawodowych – etap II” stanowi kontynuację działań realizowanych przez IBE od 2015 roku. Celem tych działań jest wypracowanie i wsparcie wdrożenia systemowych narzędzi wykorzystujących dane administracyjne, zweryfikowane i uzupełnione w efekcie działań projektowych danymi sondażowymi do monitorowania losów absolwentów szkolnictwa branżowego: techników, szkół branżowych i szkół policealnych.

   

Główny specjalista ds. badań i analiz 

(znajomość R, statystyka)

 

Nr ref. IBE/215/GS/MLA/Zad3/0108/BIP

 Miejsce pracy: Warszawa

 

Główne obowiązki:

 • praca ze złożonymi zbiorami danych, przetwarzanie danych administracyjnych, łączenie i czyszczenie złożonych zbiorów danych oraz prowadzenie analiz statystycznych,
 • opracowywanie dokumentacji technicznej prowadzonych analiz i operacji na zbiorach,
 • współpraca przy prowadzeniu analiz na potrzeby analiz dotyczących agregacji danych, rozwijaniu funkcjonalności związanych z łączeniem i anonimizacją danych, rozwijaniu funkcjonalności automatycznego raportowania,
 • testowanie oprogramowania i opracowywaniu dokumentacji rozwiązań informatycznych.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe z zakresu: ekonomia, informatyka, metody statystyczne w naukach społecznych,
 • biegła znajomość jednego ze specjalistycznych pakietów/języków do analizy danych - R (preferowane), Python SPSS, Stata,.
 • co najmniej dobra znajomość środowiska R (pakiety: base, dplyr, ggplot2) lub analogicznych bibliotek Python,
 • min. roczne doświadczenie w pracy ze złożonymi zbiorami danych, w tym z relacyjnymi bazami danych i danymi wrażliwymi,
 • wiedza i umiejętności techniczne w zakresie przetwarzania i analizy danych: przetwarzanie, łączenie i czyszczenie złożonych zbiorów danych; przetwarzanie danych oraz prowadzenie analiz statystycznych z wykorzystaniem specjalistycznych języków np. R, Python, lub pokrewne,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (min. poziom B1),
 • bardzo dobra organizacja pracy, dokładność, odpowiedzialność, systematyczność.

 

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu na okres próbny, z możliwością przedłużenia na czas określony do 31.12.2022 r.,
 • perspektywy pracy naukowej i kontynuacji zatrudnienia w IBE po okresie realizacji projektu,
 • wynagrodzenie zasadnicze: 6 100,00 zł brutto.

 

    Oferujemy:

 • współpracę przy budowie innowacyjnych, systemowych rozwiązań informatycznych i statystycznych, które mają na celu monitorowanie losów absolwentów szkół kształcących zawodowo w Polsce,
 • możliwość bliskiej współpracy z wysokiej klasy ekspertem, statystykiem specjalizującym się w programowaniu, przetwarzaniu danych i prowadzeniu zaawansowanych analiz statystycznych w środowisku R,
 • możliwość rozwoju zawodowego i naukowego w obszarze programowania, przetwarzania danych i zaawansowanych analiz statystycznych,
 • elastyczność, wysoki zakres samodzielności działania i zadaniowy czas pracy.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 25.08.2019 r. na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  

 Prosimy o wpisanie w tytule Nr ref.: IBE/215/GS/MLA/Zad3/0108/BIP

   

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Badań Edukacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”,

 oraz klauzuli zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach.”

 

Klauzula informacyjna

 Administrator

 Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

 Inspektor ochrony danych

 Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych pod adresem poczty elektronicznej:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję 

na adres siedziby IBE.

 Cel i podstawy przetwarzania

 Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Odbiorcy danych osobowych

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

 

Okres przechowywania danych

 

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

 W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

 

Mają Państwo poniższe prawa:

 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 4) prawo do usunięcia danych osobowych;

 5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 Informacja o wymogu podania danych

 Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 Informacja o wymogu podania danych

 Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

  

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje