Główny koordynator projektu inwestycyjnego w Instytucie Badań Edukacyjnych (Nr ref.: IBE/ZWP/217/GKPI/1308/BIP)

Obecnie, z uwagi na rozwój Instytutu Badań Edukacyjnych i zwiększającą się skalę działalności oraz przebudowę pomieszczeń budynku Instytutu Badań Edukacyjnych na pracownie wielofunkcyjne i badawczo-naukowe dla potrzeb realizacji projektów naukowych, poszukujemy osoby do Zespołu Wsparcia  Projektów w IBE na stanowisko: 

 

Główny koordynator projektu inwestycyjnego
 w Instytucie Badań Edukacyjnych

Nr ref.: IBE/ZWP/217/GKPI/1308/BIP

Miejsce pracy: Warszawa

 

Główne obowiązki:

 • prowadzenie projektów inwestycyjnych zgodnie z dokumentacją techniczną, wymogami prawa budowlanego,
 • przygotowywanie budżetów i harmonogramów projektu, przetargów,
 • koordynacja procesu przetargowego we współpracy z specjalistami ds. zamówień publicznych,
 • nadzór nad realizacją projektu po wygraniu przetargu, kontrola terminowości i jakości,
 • wprowadzanie optymalizacji do zaproponowanych rozwiązań inżynieryjnych,
 • odbiór prac w ramach realizowanej inwestycji.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budownictwa,
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku; preferowane instytucje sektora publicznego,
 • uprawnienia budowlane, 
 • doświadczenie w przygotowaniu dokumentów przetargowych SIWZ oraz kalkulacji szacunkowej wartości zamówienia, 
 • doświadczenie w zarządzaniu budżetem projektu, przygotowaniu harmonogramów,
 • umiejętność prowadzenia negocjacji z podwykonawcami i dostawcami,
 • znajomość kwestii prawnych i administracyjnych oraz doświadczenie związane
 • z uzyskiwaniem decyzji i pozwoleń,
 • znajomość pakietu MS Office, w szczególności programu excel,
 • dodatkowy atut - znajomość programu AutoCAD,
 • samodzielność i wysoka motywacja do pracy,
 • umiejętność pracy w zespole.

 Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu na okres próbny, z perspektywą  zawarcia umowy na czas określony,
 • pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole, 
 • wysoki zakres samodzielności działania,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.   do dnia  31.08.2019 r.

Prosimy o wpisanie w tytule  e-maila Nr ref.: IBE/ZWP/217/GKPI/1308/BIP

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Badań Edukacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”

 oraz klauzuli zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach.”


Klauzula informacyjna

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych pod adresem poczty elektronicznej:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję 
na adres siedziby IBE.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane 
do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

 

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1).

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje