Specjalista ds. badań i analiz (ZSK3/Z2/218/SBA/1908/BIP)

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”  na stanowisko:

Specjalista ds. badań i analiz

Nr ref. ZSK3/Z2/218/SBA/1908/BIP

Miejsce pracy: Warszawa

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiadała za obszar wsparcia dla podmiotów zainteresowanych włączeniem kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego do ZSK, w tym kwalifikacji rynkowych.

Informacje nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK)  można znaleźć na stronie: http://www.kwalifikacje.gov.pl oraz www.kwalifikacje.edu.pl

Zachęcamy do zapoznania się z innymi ofertami pracy w Instytucie Badań Edukacyjnych na stronie www.bip.ibe.edu.pl

Głównymi zadaniami osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą:

 • Opisywanie kwalifikacji rynkowych, w tym udział i prowadzenie spotkań roboczych oraz sprawowanie merytorycznego nadzoru nad procesem ich opisywania;
 • Współprowadzenie seminariów i spotkań konsultacyjnych dla podmiotów opisujących kwalifikacje rynkowe;
 • Identyfikowanie czynników ułatwiających i utrudniających stosowanie przez różne podmioty rozwiązań przewidzianych w ustawie o ZSK;
 • Wspieranie Zespołu w przygotowywaniu materiałów merytorycznych pomocnych dla podmiotów opisujących kwalifikacje rynkowe;
 • Wspieranie Zespołu w opracowywaniu materiałów informacyjnych, pomocnych dla podmiotów zainteresowanych wdrożeniem i rozwijaniem rozwiązań, o których mówi ustawa o ZSK (np. dla podmiotów zainteresowanych włączeniem kwalifikacji rynkowych do ZSK);
 • Wspieranie Zespołu w opracowywaniu założeń do ekspertyz oraz wkładu merytorycznego do dokumentacji przetargowej;
 • Proponowanie rozwiązań merytorycznych i organizacyjnych wspierających wdrożenie i rozwój ZSK.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – preferowane nauki humanistyczne, społeczne lub ekonomiczne,
 • doświadczenie we współpracy z różnego typu instytucjami w obszarze edukacji lub rynku pracy,
 • umiejętność swobodnego posługiwania się słowem pisanym, w tym redagowania i edytowania tekstów tj. ekspertyzy, raporty, materiały informacyjne,
 •  mile widziana znajomość tematyki związanej z doradztwem zawodowym wynikająca z doświadczenia    zawodowego w prowadzeniu doradztwa lub w prowadzeniu badań dotyczących tej tematyki,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność organizacji oraz planowania pracy własnej, odpowiedzialność, rzetelność,
 • wysokie zdolności interpersonalne: umiejętność współpracy wewnątrz zespołu oraz umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi,
 • gotowość do częstych wyjazdów służbowych - 60% czasu pracy na miejscu oraz kolejne 40 % na terenie Polski,
 • znajomość języka angielskiego – min. poziom B2,

Dodatkowe atuty:

 • wiedza na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;
 • doświadczenie w organizacji i moderowaniu spotkań merytorycznych.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w wymiarze 1 etatu, wynagrodzenie zasadnicze -  5 520 zł brutto,
 • udział w ciekawych projektach badawczych z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym unikatowa możliwość uczestniczenia w tworzeniu rozwiązań systemowych,
 • pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole,
 • wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu,
 • zatrudnienie na umowę o pracę (z okresem próbnym) w okresie realizacji projektu do 31.12.2020 r.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 1 września 2019 r. na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .

Prosimy o wpisanie w tytule Nr ref. ZSK3/Z2/218/SBA/1908/BIP

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Oświadczenia kandydatów do pracy o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

 

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 9 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 9 miesięcy.

 Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach” – jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję na adres siedziby IBE.

 Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

Dodatkowe informacje