Ekspert (Nr ref.: ZRK2/Z2/272/E/2509/BIP)

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji, systemu kwalifikacji i rynku pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Zatrudnia 280 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie – głównie socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów, politologów. Nasi eksperci posiadają bogate doświadczenie zawodowe, obejmujące prace badawcze i wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi i biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, agencjach badawczych oraz organizacjach pozarządowych.

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu pozakonkursowego „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK etap 2) ” na stanowisko:

 

Ekspert 

                                                                           

Miejsce pracy: Warszawa

 Nr ref.: ZRK2/Z2/272/E/2509/BIP

 

Zatrudniona osoba będzie monitorowała procesy związane z funkcjonowaniem rejestru, wypracowywała rekomendacje do jego ulepszania, a także wspierała prace analityczne nad narzędziami oferowanymi interesariuszom w ramach ZSK.

 

Główne obowiązki

 • Monitorowanie funkcjonowania ZRK, w tym procesów realizowanych przez podmiot prowadzący Rejestr, wypracowywanie rekomendacji do ulepszania Rejestru oraz narzędzi z nim powiązanych.
 • Analiza danych gromadzonych w rejestrze (opisów kwalifikacji w szczególności opisów zestawów  efektów uczenia się).
 • Przygotowanie wkładu merytorycznego do dokumentacji przetargowej dot. badań i ekspertyz, w szczególności badań UX Rejestru, portalu, oraz badania potrzeb i oczekiwań interesariuszy, a także zlecenia wykonania warsztatów Design Thinking.
 • Analiza różnych narzędzi oferowanych interesariuszom w ramach ZSK, pod kątem możliwości integracji i optymalizacji ich funkcjonalności z perspektywy potrzeb i możliwości użytkowników końcowych.
 • Merytoryczny nadzór nad realizacją badania potrzeb i oczekiwań użytkowników, współpraca z wykonawcami, dbałość o jakość produktów badań.
 • Analiza możliwości monitorowania losów osób z kwalifikacjami rynkowymi.
 • Udział w wypracowaniu projektu systemu monitorowania ZSK oraz realizacji działań związanych z wdrożeniem systemu monitorowania. 
 • Współpraca z innymi zadaniami projektu oraz z zespołami projektów ZSK w celu realizacji działań przewidzianych w Zadaniu 2.

Osoba zajmująca to stanowisko powinna posiadać:

 • min. 5 lat doświadczenia zawodowego,
 • wiedzę w zakresie budowy i zasad funkcjonowania ZSK, w tym procesów systemowych i instytucji funkcjonujących w ZSK,
 • bardzo dobrą znajomość uregulowań prawnych dotyczących ZSK, w tym ustawy o ZSK,
 • doświadczenie w projektowaniu rozwiązań systemowych,
 • umiejętności analityczne.

Dodatkowym atutem będą umiejętności z zakresu modelowania matematycznego i lingwistyki komputerowej lub dziedzin pokrewnych, np. statystyki, uczenia maszynowego lub lingwistyki korpusowej

Informacje nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji można znaleźć na stronie: http://www.kwalifikacje.edu.pl.

Oferujemy:

 • pakiet benefitów, tj. karta OK System, ZFŚS,
 • możliwość skorzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia grupowego oraz prywatnej medycyny pracy,
 • udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym w doskonaleniu ich założeń,
 • unikatową możliwość uczestniczenia w tworzeniu rozwiązań edukacyjnych, 
 • wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu.

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu,
 • wynagrodzenie podstawowe: 7650 zł brutto,
 • umowa na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas realizacji projektu do 31.03.2023 r., 
 • podstawowy system czasu pracy.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 05.10.2020 r.na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Prosimy o wpisanie w tytule e-maila: Nr ref.: ZRK2/Z2/272/E/2509/BIP

 

Infomujmemy, że o etapie analizy apkiacji skontaktujemy sie z wyanymi osobami.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 

Prosimy kandydatów i kandydatki o dołączenie Oświadczeń:

 1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach” – jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję na adres siedziby IBE.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Dodatkowe informacje