Koordynatorka / Koordynator biura regionalnego – Województwo Opolskie (IBE/ZIEiN/506/Koordynator/0108/BIP/ Opolskie)

Instytut Badań Edukacyjnych (IBEjest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. W Instytucie pracuje ponad 300 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie. Zatrudniamy socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów i politologów. Nasi pracownicy to w większości wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenie zawodowe obejmujące prace badawcze i wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi, w tym biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii oraz organizacjach pozarządowych.

W związku z rozwojem struktury IBE, wynikającej z powierzenia przez Ministra Edukacji i Nauki realizacji projektu edukacja.gov.pl oraz „Laboratoria Przyszłości” Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko:

  

Koordynatorka / Koordynator biura regionalnego – województwo Opolskie

 
Liczba etatów: 1 


Miejsce pracy: 
Województwo Opolskie

 
Nr ref.:IBE/ZIEiN/506/Koordynator/0108/BIP/Opolskie

 

 

Główne obowiązki: 

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Koordynator/Koordynatorka biura Regionalnego w Instytucie Badań Edukacyjnych będzie należało:

 • całościowa koordynacja procesu, w szczególności działań zespołu edukatorów
 • prowadzenie biura regionalnego,
 • kontakty z podmiotami współpracującymi (szkoły, kuratoria, władze samorządowe i inne),
 • planowanie, koordynowanie i monitorowanie oraz wsparcie działań zespołu edukatorów i techników regionalnych,
 • rekrutacja i zawieranie umów o współpracę,
 • dbanie o obieg informacji i dobrą komunikację,
 • nadzór nad prawidłową realizacją Projektu,
 • ustalanie harmonogramu prezentacji w szkołach w województwie oraz zawieranie umów z dyrektorami szkół,
 • dbanie o terminowe realizowanie zadań i raportowanie,
 • poszukiwanie innowacyjnych metod wykorzystania technologii w nauczaniu i edukacji


Wymagania wobec kandydatów i kandydatek:
 

 • preferowane wykształcenie wyższe, (w przypadku osób z dużym doświadczeniem dopuszczalne wykształcenie średnie),
 • mile widziane doświadczenie we współpracy z sektorem edukacyjnym,
 • doświadczenie w zarządzaniu ludźmi,
 • umiejętność budowania relacji i swobodnego prowadzenia szkoleń i spotkań,
 • umiejętność planowania i dotrzymywanie terminów,
 • dokładność i umiejętności analityczne,
 • samodzielność w działaniu i odpowiedzialność,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji.


Oferujemy:
 

 • świadczenia w ramach ZFŚS;
 • możliwość korzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia grupowego oraz prywatnej medycyny pracy;
 • udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym w doskonaleniu ich założeń;
 • udział w szkoleniach metodycznych i merytorycznych;
 • pracę w zespole dzielącym się wiedzą.


Warunki zatrudnienia:
 

 • zatrudnienie na umowę o pracę;
 • wymiar etatu: 1.0;
 • wynagrodzenie zgodne z poziomem spełniania podanych wymagań,
 • umowa na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony;
 • system czasu pracy: zadaniowy; obecnie praca w „trybie hybrydowym”


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego do 8.08.2022 r. na adres: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Prosimy o wpisanie w tytule e-maila nr ref.: I
BE/ZIEiN/506/Koordynator/0108/BIP/Opolskie


Po etapie analizy wszystkich aplikacji, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami 
i kandydatkami.


Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 


Prosimy kandydatów i kandydatki o dołączenie Oświadczeń
:

 1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w CV, liście motywacyjnym lub załączonych do niego dokumentach” – jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie

Administrator 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

 

Inspektor ochrony danych 

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję na adres siedziby IBE.

 

Cel i podstawy przetwarzania 

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

 

Okres przechowywania danych 

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Mają Państwo poniższe prawa:

1)     prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

2)     prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

3)     prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

4)     prawo do usunięcia danych osobowych; 

5)     prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Dodatkowe informacje