Liderka / Lider Zespołu Edukatorów – Województwo Podlaskie (IBE/ZIEiN/507/Lider zespołu edukatorów/0108/BIP/ Podlaskie)

Instytut Badań Edukacyjnych (IBEjest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. W Instytucie pracuje ponad 300 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie. Zatrudniamy socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów i politologów. Nasi pracownicy to w większości wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenie zawodowe obejmujące prace badawcze i wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi, w tym biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii oraz organizacjach pozarządowych.

W związku z rozwojem struktury IBE, wynikającej z powierzenia przez Ministra Edukacji i Nauki realizacji projektu edukacja.gov.pl oraz „Laboratoria Przyszłości” Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko:

  

Liderka / Lider Zespołu Edukatorów –

Województwo Podlaskie


Liczba etatów: 1


Miejsce pracy: 
Województwo Podlaskie


Nr ref.:
 IBE/ZIEiN/507/Lider zespołu edukatorów/0108/BIP/Podlaskie

 

Główne obowiązki: 

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Liderka/Lider Zespołu Edukatorów w Instytucie Badań Edukacyjnych będzie należało:

 • współpraca z Edukatorami,
 • nadzór nad jakością prowadzonych zajęć z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i wymagań edukacyjnych,
 • prowadzenie szkoleń i prezentacji dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych,
 • zainteresowanie uczestników tematyką Laboratoriów Przyszłości,
 • angażowanie nauczycieli w kreatywne wykorzystanie sprzętu,
 • rola Ambasadora Projektu w Regionie.

 

Wymagania wobec kandydatów i kandydatek: 

 • wykształcenie wyższe, preferowane pedagogiczne lub informatyczne, ale nie jest to warunek,
 • wiedza i zainteresowanie tematyką objętą projektem Laboratoria Przyszłości:
  a. elektronika - mikrokontrolery,
  b. druk 3D,
  c. rękodzieło (szukamy pomysłów na kreatywne warsztaty),
  d. multimedia,
 • bardzo dobry kontakt z dziećmi w wieku uczniów szkół podstawowych,
 • kreatywność i pasja do przekazywania wiedzy dzieciom i młodzieży,
 • umiejętność swobodnego prowadzenia szkoleń i prezentacji.


Oferujemy:

 • świadczenia w ramach ZFŚS;
 • możliwość korzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia grupowego oraz prywatnej medycyny pracy;
 • udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym w doskonaleniu ich założeń;
 • udział w szkoleniach metodycznych i merytorycznych
 • pracę w zespole dzielącym się wiedzą.


Warunki zatrudnienia:
 

 • zatrudnienie na umowę o pracę;
 • wymiar etatu: 1.0;
 • wynagrodzenie zgodne z poziomem spełniania podanych wymagań,
 • umowa na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony;
 • system czasu pracy: zadaniowy; obecnie praca w „trybie hybrydowym”

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego do 8.08.2022 rna adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

Prosimy o wpisanie w tytule e-maila nr ref.: IBE/ZIEiN/507/Lider zespołu edukatorów/0108/BIP/ Podlaskie

 

Po etapie analizy wszystkich aplikacji, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami. 

 

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 

Prosimy kandydatów i kandydatki o dołączenie Oświadczeń:

 1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w CV, liście motywacyjnym lub załączonych do niego dokumentach” – jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie 

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca. 

 

Inspektor ochrony danych 

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję na adres siedziby IBE.

 

Cel i podstawy przetwarzania 

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

 

Okres przechowywania danych 

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Mają Państwo poniższe prawa: 

1)     prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

2)     prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

3)     prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

4)     prawo do usunięcia danych osobowych; 

5)     prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

                                                                                                    

  

   

Dodatkowe informacje